کلیپ / مناظره استاد میلانی ودکتر اعتصامی ( رابطه دین و فلسفه )

کلیپ / مناظره استاد میلانی ودکتر اعتصامی ( رابطه دین و فلسفه )

کلیپ /  مناظره استاد میلانی ودکتر اعتصامی ( رابطه دین و فلسفه )
برنامه زاویه (پخش از شبکه ۴ سیما)

 

برنامه زاویه که درایام تولد ملاصدرااز شبکه چهارروی آنتن رفت به تحلیل وبررسی رابطه میان فلسفه ودین پرداخت باحضوراستادمیلانی ودکتراعتصامی وبحث ومناظره بین این دوشخصیت بزرگواربرنامه حال وهوای دیگری به خودگرفته بود.امانکته ای که دراینجاقابل نظراست مناظره استادمیلانی درحقیقت بادونفربود هم مجری دکترصلواتی که به نظر میرسیدمشرب فلسفی داشته اما بامکتب ملاصدرازیادموافق نیست وهم دکتر اعتصامی.

متاسفانه این همه برنامه های بی فایده از صداوسیماپخش می شود وبرخی فیلم ویا صوت آن در سایت قرارمی گید اما از این برنامه مفید که مشکل اصلی جامعه ماتوحیدوخداشناسی است که اگر توحید درست باشد بسیاری از مشکلات حل می شودولی حتی یک خبریا تصویری از این برنامه منتشر نشد.

سایتهای خبری هم که بسیاری ازخبرهاراکه شایدارزشی هم نداشته باشدبا آب وتاب فراوان می گذارندولی این مطلب رایا حتی خلاصه مبحث ویایک عکسی از آن رادرخبرهایشان قرارندادند.

امابرآن شدیم فایل تصویری و صوتی این برنامه مفید را دراختیار عزیزان قراردهیم تادوستانی که می خواهندبه سوی کمال وسعادت حرکت کنند محروم نباشند.

 

دریافت فایل صوتی ( حجم ۸ مگابایت )  با فرمت mp3

دریافت فایل تصویری ( حجم ۱۳۵ مگابایت  ) با فرمت flv

نظر دهيد