کلیپ / فضیلت نماز اول وقت از زبان آیت الله بهجت

کلیپ / فضیلت نماز اول وقت از زبان آیت الله بهجت

کلیپ / فضیلت نماز اول وقت از زبان آیت الله بهجت

سخنان تاثیر گذار آیت الله بهجت در بیان فضیلت و اثرات نماز اول وقت.

 

دانلود کنید

نظر دهيد