- تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - http://tazohor.com -

کلیپ / سخنان آیت الله بهجت درتایید سخنان متکلمین

کلیپ /  سخنان آیت الله بهجت درتایید سخنان متکلمین

bahjat-2 [2]

متاسفانه برخی افراد برای تایید فلسفه ومبانی غلط آن دست به تحریف واقعیت وانحراف درمسیرهدایت مردم زده نسبت ناروا به بزرگان دین ومراجع می میدهندما برآن شدیم در این مطلب یکی از این شیطنتها را برای شما عزیزان وتمام کسانی که به دنبال حق وحقیقت هستند نمایان کنیم.

در این کلیپی که مشاهده می کنید کاملا مشخص می شود که فلاسفه عرفا وطرفداران متعصب آنها برای برحق جلوه دادن خود وآیین خود سخنان وعقاید بزرگان را نیز تحریف می کنند.

 

دریافت فایل به حجم تقریبی ۴٫۵مگابایت [2]