کشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه

کشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه

کشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه!

یکی از جنایات کفر آمیز و غیر قابل انکار معاویه، توطئه و اقدام به قتل سبط اکبر پیامبر و امام زمان بر حق بعد از امیرالمومنین حضرت امام حسن بن علی علیه السلام بود.

ابوالفرج اصفهانی پیرامون سبب شهادت امام حسن علیه السلام نوشته است: معاویه در صدد برآمد برای پسرش یزید بیعت بگیرد، پس هیچ چیزی برای وی سنگین تر از امر حسن بن علی و سعد بن ابی وقاص نبود. از این رو هر دو را با نقشه مسموم کرد، و هر دو بر اثر مسموم شدن درگذشتند.

 

ابن سعد در طبقات مى‏نویسد: معاویه بارها به آن حضرت زهر داد زیرا او و برادرش حسین در شام نزد معاویه مى‏رفتند!

نیز ابوالفرج و دیگر مورخان نوشته اند: معاویه سمّی برای جعده بنت اشعث بن قیس، زوجه امام حسن علیه السلام فرستاد و پیغام داد: اگر حسن را کشتی صد هزار درهم به تو جایزه دهم، و تو را به همسری فرزندم یزید در آورم.

چون جعده تن به این جنایت داد معاویه مبلغ مورد قرار داد را برای وی فرستاد، و درباره ازدواج او با یزید گفت: می ترسم کاری که با پسر رسول خدا کردی، در حق پسرم یزید انجام دهی.
اسناد:

طبقات ابن سعد ج۱ص۳۵۲، تاریخ ابن کثیر ج۸ص۴۳، مقاتل الطالبین ص۵۰و۷۳، مروج الذهب ج۲ص۵۰، استیعاب قرطبی ج۱ص۱۴۱، تاریخ ابن عساکر بخش امام حسن ص۲۱۶، انساب الاشراف بلاذری ج۳ص۴۷، ربیع الابرار زمخشری ج۵ص۲۰۸، تذکره الخواص ص۲۱۱، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج۱۶ص۱۱و۲۹، نصایح الکافیه عقیلی ص۸۰، و همچنین الغدیر علامه امینی این موضوع را از طبقات ابن سعد و تهذیب الکمال و مراه العجائب و … آورده است

نظر دهيد