اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

کتاب صوتی آشنایی با بهاییت

آشنایی با تاریخ فرقه جعلی بهائیت

آشنایی با تاریخ فرقه جعلی بهائیت
«توطئه ترور ناصرالدین شاه توسط بابیها و دستگیری آنها توسط ناصرالدین شاه،
و پناهندگی به سفارت روسیه نزاع بین میرزا یحیی و میرزا حسین علی بر سر جانشینی و جدایی ازلیه و بهائیه
»

 

 

 

ردیف

کتاب گویا «آشنایی با تاریخ فرقه جعلی بهائیت»

دانلود حجم(کیلو بایت)
۱ مقدمه ای بر بحث بهائی شناسی ۹۶۴
۲ دلایل به وجود آمدن بهائیت ۵۶۵
۳ احکام ضد انسانی و خلاف حقوق بشری ۹۸۳
۴ بعد از مرگ شوقی افندی ۵۳۹
۵ بهاء در اثبات حقانیت خود ۲,۶۱۹
۶ چگونگی پیدایش و فعالیت آنها ۲,۹۲۲
۷ بهائیت یک سازمان سیاسی است ۵۰۵
۸ بررسی ادعاهای دروغین میرزا علی محمد باب ۵۳۴
۹ چگونگی تاسیس مذهب شیخیه ۱,۸۵۱
۱۰ بهائیان و بزرگنمائی در دوران شاه منفور ۲۴۲
۱۱ "چارلز میسون ریمی" آمریکای جانشین شوقی افندی ۹۱۸
۱۲ اعترافات سران بابیه و بهائیه به خاتمیت حضرت محمد (ص) ۹۵۸
۱۳ ادعای نبوت و الوهیت باب ۵۲۷
۱۴ انشعابات ۲۰ فرقه از بهائیت ۴,۵۳۰
۱۵ ارتباط نزدیک فراماسونری با سران بهائیت ۱,۱۷۱
۱۶ گرایش عباس افندی به امریکا و اسرائیل و حمایت اسرائیل از بهائیت ۴۰۴
۱۷ رابطه بابیان با آمریکا ۱۲۱
۱۸ درباره جانشین باب ۵۹۹
۱۹ درباره مرد شماره دوم فرقه بابی و جانشینی میرزا علی محمدباب ۵۹۲
۲۰ رسوایی بر سر جانشینی ۴,۳۵۷
۲۱ پایان زندگی علی محمد باب موسس فرقه بابیت و به درک واصل شدن او در تبریز ۱,۹۲۸
۲۲ سرنوشت میرزا حسین علی بها مدعی دین جدید بهائیت ۱,۸۵۴
۲۳ سرسپردگی و نان به نرخ روزخوری سران بهائیه و رابطه آنها با انگلیس ۱,۸۵۴
۲۴ آشنایی با شوقی افندی و جانشینی باب ۱,۸۳۲
۲۵ نخستین توبه از ادعاها توسط میرزا محمد علی باب ۲,۹۵۶
۲۶ خشت اول چون نهد معمار کج (زمینه های گمراهی) ۱,۲۶۴
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد