اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

چه ضرورتى در تحقق حکومت عدل جهانى در اين دنيا است؟

چه ضرورتى در تحقق حکومت عدل جهانى در اين دنيا است؟

برخى بعد از اعتقاد به ضرورت تشکيل حکومت عدل جهانى مى گويند: چه ضرورتى براى تشکيل اين عدالت در سطح گسترده در اين دنياست، اگر در عالم اخرت اين عدالت در سطح گسترده پياده شود – که حتما هم چنين خواهد بود – غرض وهدف خلقت تامين خواهد شد؟

در پاسخ اين اشکال مى گوييم:

1 – از انجا که هدف از خلقت، عبادت ورسيدن به يقين ولقاى خداوند معرفى شده است، لذا بايد اين حکومت در روى زمين وقبل از انقضاى دنيا پياده شود تا هدف غايى خلقت در برهه اى از زمان پياده شود.

2 – بشر مخلوق در اين دنيا گرايش فطرى به اين نوع حکومت دارد، لذا بايد براى او در اين عالم با مقدماتش فراهم گردد.

3 – از انجا که قسر دائم واکثرى محال است، لذا انسان در اين عالم طبيعت بايد روزى را به خود ببيند که ظلم وتعدى از بين رفته وعدالت وانسانيت جاى ان را در سطح گسترده گرفته است.

4 – تکامل انسان در اين دنيا براى او ارزشمند است نه در عالمى ديگر، واز انجا که انسان طبيعتا وفطرتا کمال خواه وکمال جو است بايد زمينه لازم براى سير کمالى او در سطح گسترده در اين عالم فراهم گردد، که در عصر ظهور مهدى عليه السلام اين خواسته عملى خواهد شد.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد