چهره های آخرالزمانی (6) / سید خراسانی

چهره های آخرالزمانی (۶) / سید خراسانی

چهره های آخرالزمانی (۶) / سید خراسانی

 

 

از چهره هایی که از ایران به پا می خیزد و سپاهش، سپاه یاران امام است، سپاه سید خراسانی است. سید خراسانی فرمانده ای دارد به نام «شعیب بن صالح» که در وقت مناسب به او نیز می پردازیم. (ان شاء الله)
اما درباره ی سید خراسانی که برخی او را هاشمی خراسانی نیز نامیده اند، باید گفت: مردی است از نسل امام حسن (ع) یا امام حسین (ع) که در هنگامه ی خروج سفیانی و ظهور یمانی، ظهور می کند و پرچم بر حقّ او سیاه رنگ است.

خراسانی و یمانی برای مقابله با سفیانی به پا می خیزند و می کوشند در این راه از هم سبقت بگیرند. (۱)

میان خراسانی و سفیانی در منطقه ای در شیراز جنگ رخ می دهد و فرمانده ی خراسانی در آنجا شکست سختی به سفیانی وارد می کند و او را از خاک ایران به عقب می راند. (۲)

درباره ی نسب خراسانی باید گفت، به نظر نمی رسد که او متولد خراسان باشد، سید خراسانی می تواند به معنای رهبر مردم اهل خراسان، رهبر سپاه خراسانیان و دیگر معانی نیز باشد. در هر حال روایتی مبتنی بر خراسانی بودن سید خراسانی وجود ندارد. (۳)

سید خراسانی در حدیثی از امام باقر (ع) چنین معرفی شده است:

«سید خراسانی، رهبر سیاسی است که در دست راستش خال دارد، رهبر اعظم و سیدی بزرگوار است که پرچم های نهضت به نقش او منقوش گشته اند…» (4)

در روایت دیگری نیز درباره ی او می گویند:

«خداوند آن را به مردی از اهل بیت ارزانی دارد که روش او براساس تقوی و عمل وی هدایت گر مردم است. در مقام قضاوت بر مردم، اهل رشوه نیست. به خدا سوگند من او را با نام خود و نام پدرش می شناسم…» (5)

نکته ی آخر اینکه، سید خراسانی آخرین شخصی است که بر ایران حکومت خواهد کرد. (۶)

هشدار: تطابق دادن شخصیتهای آخرالزمان با انسانهای حاضر در هر عصر و زمان، خطرات عدیده ای دارد. پس تطابق جداً ممنوع!

پی نوشت:
۱٫معجم احادیث الامام المهدی(ع)، ج۵، ص ۲۵۵، ح ۱۶۸۰؛ مختصر بصائر الدرجات، ص ۲۰۰٫ (از خطبه محزون حضرت امیر المومنین(ع)).
۲٫بشاره الاسلام، ص ۱۸۴؛ به نقل از شش ماه پایانی، ص ۹۳
۳٫کورانی، علی، عصر ظهور، صص ۲۴۴ – 246
۴٫الممهدون للمهدی، ص ۵۴؛ به نقل از شش ماه پایانی، صص ۹۳ – 94
۵٫بحار، ج ۵۲، ص ۲۴۳؛ به نقل از عصر ظهور، ص ۲۴۶
۶٫کورانی، علی، عصر ظهور، ص ۲۴۷

پ.میعاد

نظر دهيد