همه چیز درباره باربی؟! (2)

همه چیز درباره باربی؟! (۲)

همه چیز درباره باربی؟! (۲)

 

الگو برداری از لباس نیمه برهنه باربی، آرایش و تن آرایی باربی باعث شد که دختران او را الگوی خود قرار دهند
تاثرگذاری باربی در تحولات و مسائل روز
انتظار پوشش اسلامی مطلوب از همبازیان باربی؟!!!

نظر دهيد