کلیپ / نماز واعمال عربستانی ها بهترازماشیعه هاست !؟

کلیپ / نماز واعمال عربستانی ها بهترازماشیعه هاست !؟

نماز واعمال عربستانی ها بهترازماشیعه هاست !؟

دوری از گناه/ولایت اهل بیت(ع)

سخنانی زیبا از حجت الاسلام قنبریان در مورد کسانی که ولایت اهل بیت (ع) را دارند

خطاب به کسانی که میگویند نماز واعمال عربستانی ها بهترازماشیعه هاست

نظر دهيد