نشانه های ظهور(11) / آخرین مردم ! (مردم آخرالزمانی چگونه خواهند بود)

نشانه های ظهور(۱۱) / آخرین مردم ! (مردم آخرالزمانی چگونه خواهند بود)

نشانه های ظهور(۱۱) /  آخرین مردم ! (مردم آخرالزمانی چگونه خواهند بود)

صد سال قبل:
فرزندان و همسر، زیر فرمان پدر یا مرد خانواده بودند. پدر به تنهایی با زور بازو نان درمی آورد و اگر ربایی هم در بین بود از در و همسایه می پوشاند! مردم در کارهای خیر همیاری می کردند، پدر و مادر ارزشی برابر گوهران بهشتی داشتند، انسانهای مومن مورد احترام بودند و زنان عقیم از جامعه رانده می شدند.
در خیابان ها و بین لات منشان، مشروب و زنا وجود داشت. هر چند سال یک بار سیلی می آمد یا زلزله ای!
راستش را بخواهید دعای مردم بیش از امروز مستجاب می شد!

امروز:
پدر زیر یوغ همسر یا فرزندانش است. (۱) زنان قبله ی آمال مردان اند! (۲) دوستان به پدر و مادر ارجحیت داده می شود و پدر و مادر مورد بی احترامی قرار می گیرند. (۳)
ربا با اسم داد و ستد حلال شمرده می شود و رشوه را با نام هدیه می پذیرند. (۴) مردم به هم دروغ می گویند، در ظاهر دوستت دارند و در درون دشمن می دانند (۵)
مومنان گوشه گیر شده اند و عفت و خویشتن داری عجیب شده است. (۶) زنا رایج شده است و زلزله و سیل زیاد! (۷)  زنان از عقیم بودن خود خشنودند (۸).
ثروتمندان مورد احترام جامعه اند. (۹) مردم با لباس خود فخر می فروشند (۱۰) و پزشکان، مشروب را برای درمان بیماری ها تجویز می کنند. (۱۱)

چند سال بعد:
«هیچ زمانی پیش نمی آید جز اینکه زمان بعدی بدتر از آن است.» (۱۲)

چند سال بعدتر (بدتر):
خدا به دادمان برسد!
صبح مومنیم و شب کافر به خواب می رویم و یا شب مومن به خواب می رویم و صبح، کافریم! (۱۳)

صبح نزدیک است…

پی نوشت:
۱٫منتخب الاثر، ص ۴۳۸
۲٫همان
۳٫بشاره الاسلام، ص ۱۳۴
۴٫الامام المهدی، ص ۱۵۸
۵٫نهج البلاغه، ص ۱۵۷
۶٫همان
۷٫نهج الفصاحه، ج ۱، ص ۴۲
۸٫ منتخب الاثر، ص ۳۴۸
۹٫بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۵۹
۱۰٫الزام الناصب، ص ۱۸۲
۱۱٫همان، ص ۱۸۴
۱۲٫روزگار رهایی، ج۲، ص ۷۰۱
۱۳٫همان، ص ۵۱۰

منبع: روزگار رهایی، ج ۲، صص ۷۰۱ – ۷۳۱

پ.میعاد

نظر دهيد