نرم افزار موبایل / دیدگاه های دو خلیفه

نرم افزار موبایل / دیدگاه های دو خلیفه

نرم افزار موبایل / دیدگاه های دو خلیفه

http://dl.tazohor.com/dl1/filez/31_img_%28Tazohor.com%29.jpg

 

 

دیدگاههاى دو خلیفه
زهد عمر
وضع زندگى عمر
عمر و بکارگیرى زور و خشونت
کسى را که تمام عمر روزه گرفت، کتک زد
رفتار عمر بن الخطاب با عبدالله بن مسعود
رفتار عمر با پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و مسلمانان در مکّه
فتواهاى قتل
دیدگاه عمر نسبت به مردم
رفتار عمر با زیردستان
صراحت ابوبکر و عمر
صراحت لهجه ابوبکر
جمع شدن صراحت بادیه نشینى و زیرکى و زرنگى قریش در عمر
صراحت عمر در قضایاى علمى
صراحت عمر در قضایاى سیاسى
چند نمونه ى دیگر از تصریحات
دیدگاه اقتصادى عمر
اختلاف مراتب مردم در پرداخت
مقررى اندک عمر و زیادى درآمد در زمان او
شغل خلفا و بعضى از اصحاب
مساوات ابوسفیان و معاویه با مقاتلین بدر در بخشش
برترى دادن عایشه و حفصه و ام حبیبه بر سایر زنان
تأثیر تبعیض در کشته شدن عثمان و ایجاد فتنه و آشوب
سیاست مالى ابوبکر و عمر و عثمان از زبان على (علیه السلام)
دیدگاه عمر نسبت به زینت کعبه و تحریم هدایا
چه زمانى رشوه گرفتن زیاد شد؟
دروغ گفتن بر ضد
پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و اصحاب
ساختن احادیث دروغین بر ضد پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و اصحاب
تغییر هویت صحابه
دیدگاه بنى امیّه نسبت به پیامبران و صحابه
اهتمام قصه گویان به حکام مسلمان
قرآن مطابق میل بعضى نازل شد، نه مطابق حکمت خداوند تعالى!!!
روایاتى به اسم على (علیه السلام)
رابطه بین ابوبکر و عمر
ماهیت رابطه ى بین ابوبکر و عمر
نمونه اى از صراحت اسلامى، ابوبکر عمر را توصیف مى کند
نمونه اى از صراحت لهجه اسلامى: عمر ابوبکر را توصیف مى کند
آیا عمر با ابوبکر مخالفت کرد؟
قتلهاى مرموز در صدر اول اسلام
تلاش براى قتل پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)
منزلت على (علیه السلام) نسبت به پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)همچون
منزلت هارون به موسى است
تلاشى براى کشتن پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)
روایت حذیفه درباره ى توطئه کشتن پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم)
علل بوجود آمدن حادثه ى تبوک
آیا ابوموسى اشعرى از منافقین بود؟
کشته شدن طالب بن ابى طالب در سال دوم هجرى
چه کسى ابوبکر و پسر او را با زهر کشت؟
وصیت ابوبکر به خلافت عمر جعلى بود
کیفیت قتل اصحاب ابوبکر
چرا ابوبکر شبانه دفن شد؟
چرا عمر مجلس نوحه گرى بر ابوبکر را منع کرد؟
ماهیت روابط خاندان ابوبکر با عمر و عثمان
چه کسى طبیب ابوبکر را به قتل رساند؟
چه کسى ابولؤلؤ را به قتل عمر وادار کرد؟
ظلم مغیره یا امویان یا یهود؟
عمر قربانى پشتیبانى و حمایت نامحدودش به مغیره شد
مشغول شدن حکومتها به دشمنان
سقوط آنها را بدست دوستان آسان مى نماید
دیدگاه طبقاتى و قومیت گرائى و خشونت
و اثر آن در کشته شدن عمر!
چرا عمر وصیت به ولایت سعد و اشعرى نمود
و مغیره و ابن العاص را رها کرد
آرزوهاى عمر قبل از مردن
دو تصویر بسیار حساس براى عمر و فاطمه (علیها السلام) قبل از مردن
چند نمونه ى دیگر
دیدگاه فقهى
دیدگاه عمر و ابوبکر درباره ى قضاوت
شروع اذان
نظریه ى عمر درباره ى نماز با نبود آب
نماز تراویح
تعداد تکبیرات نماز میّت
نظریه ى عمر در مورد سه طلاقه کردن
منتقل کردن مقام ابراهیم از جایگاه خود
نظریه ى عمر در متعه ى حج و متعه ى زنان
اولین کسى که این سنتها را گذاشت عمر بود
دیدگاه ابوبکر و عمر
درباره ى تعیین والیان
و اداره ى آنها
کارگزاران ابوبکر
انس بن مالک
بعضى از شرایط والى
عمر و رسیدگى به حساب والیان خود
نظریه ى فاجر قوى بهتر از مؤمن ضعیف است
دو روش در تعیین والى
قواعد عمر با عمّال خود و دیدگاه او نسبت به مترفین
خوددارى ابوبکر و عمر از تعیین خویشاوندان خود در قدرت
اعتماد عمر بر حیله گران زیرک عرب
ذکاوت ابن عباس
گرفتن نصف اموال کارگزاران
استخدام آزادشدگان
والیان خلیفه عمر
مغیره بن شعبه
عمرو بن العاص
ولید بن عقبه بن ابى معیط
سعد بن ابى وقاص
ابوموسى اشعرى
قُدّامه بن مظعون
فرزندان ابوسفیان (معاویه و یزید و عتبه)
ابوهریره ى دوسى
خالد و عوامل دشمنى او با عمر
حذیفه بن یمان عبسى
زیاد بن لبید بن ثعلبه
قنفذ بن جذعان
سلمه بن سلّامه
عبدالله بن ابى ربیعه
حمایت عمر از ابن عوف و ابن ثابت و ابن مسلمه
دیدگاه حزب قریش
درباره ى یهود
انگیزه هاى کعب در اسلام آوردن چه بود؟
انگیزه هاى عمر در استخدام کعب و تمیم و امثال آنها
چه کسى از کعب خواست ساکن مدینه شود؟
محمد بن مسلمه و زید بن ثابت و ولید بن عقبه از نژادى یهودى بودند
مرجعیّت دینى در زمان خلافت
تمیم دارى اولین کسى بود که در مسجد رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم)قصه گوئى کرد
کعب الاحبار و مقام مرجعیت
کعب بهشت عدن را معرفى مى کند
مراجعات معاویه به کعب و حمایت از وى
کعب مى گوید: خداوند بر صخره ى بیت المقدس در هوا بسر مى برد!
سؤال درباره ى آینده و درباره ى دجال
کعب مردم را به کفر دعوت مى کند
کعب حدیث دوازده خلیفه را تحریف کرد
کعب خداوند سبحان را مجسم کرد و داود (علیه السلام) را به گناه نسبت داد
عمر دو جواب مختلف از على (علیه السلام) و کعب مى شنود
چرا یهودیان رومیان و اهل عراق را دوست نداشتند؟
کعب مى گوید: در عراق معصیتکاران جن بسر مى برند،
و ابلیس در آنجا تخم گذاشت و بچه دار شد
کسانى که کعب الاحبار را تکذیب کردند
اسرار مهم: کعب در انتخاب خلفاى مسلمانان دخالت مى کرد
کعب بر وصیت عمر به نفع عثمان آگاه بود
کعب عمر را نصیحت مى کند
کعب معاویه را براى خلافت نامزد کرد
کعب مقام شاگردان خود را بالا برد
دیدگاه کعب: پیروى از شیوه ى مصلحت اندیشى و دورى از نص
دیدگاه مصلحت و اعتماد به رأى
احادیث کعب
احبارى یهودى در لباس اسلام
خواندن کتابهاى مقدس و استفاده از آنها
متوسل شدن به یهودیان براى شفا یافتن
دیدگاه خلیفه درباره ى کتابهاى اهل کتاب
چه کسى عمر را فاروق نامید؟
عمر و کعب در بیت المقدس
پیشنهاد کعب درباره ى قبله ى مسلمانان
کعب بیت المقدس را از کعبه برتر مى دانست
کعب توراه را از قرآن برتر مى دانست
کعب شام و اهل آنرا از حجاز و اهل آن برتر مى دانست
کعب رغبت داشت در فلسطین زندگى کند
آیا پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) وصیّت به راندن یهود به شام نمود، یا کعب؟
عذر و خیانت و فتنه پراکنى و ثروت اندوزى سلاح یهودیان است
گامهاى یهودیان
در پایان آرزوى ما پیروزى مسلمانان و هدایت و رستگارى آنهاست.

482-didgahhay-2-khalife.zip
482-fa-didgahhay-2-khalife.apk

 

نظر دهيد