نذر معاویه: کشتن زنان!

نذر معاویه: کشتن زنان!

نذر معاویه: کشتن زنان!

معاویه (در جنگ صفین) نذر کرده بود زنان قبیله ربیعه را به بردگى بگیرد و هر زنى را که جنگیده باشد بکشد. خالد بن معمر در این باره چنین سروده است:

تمنّى ابنُ حربٍ نذرهً فی نسائنا             و دون الذی ینوی سیوفٌ قواضبُ‏

و نمنح ملکاً أنت حاولت خلعه             بنی هاشم قول امرئ غیر کاذب

ترجمه:

پسر ابو سفیان در این آرزو است که زنان ما را به بردگى بگیرد،
تیغ‏هاى بُرّان ما مانع آن است که نذرش به تحقق رسد،
و این را به حاکمى که تو در صدد برکنارى و خلع او هستى (یعنی امام علی علیه السلام) قول مى‏دهیم.
به بنى هاشم، قول مردانه، قول مردى که دروغ نمی گوید.

چطور معاویه نذر مى‏کند که زنان مسلمان قبیله ربیعه را در صورت چیرگى بر شوهرانشان به جرم این که دوستدار مولا علی علیه السلام بوده به بردگى بگیرد حال آنکه به بردگى گرفتن زن و مرد مسلمان حرام است؟! و اساسا در شریعت اسلام نذر جز براى کار خداپسندانه و به شرط وجود رجحانى در متعلق نذر منعقد نمى‏شود.
سند: کتاب صفین ص۲۳۱

نظر دهيد