اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

نحوه تولد عمر بن الخطاب علیه اللعنة !!!

نحوه تولد عمر بن الخطاب علیه اللعنة !!!

صهّاک کنیزی حبشی بوده که از آن عبدالمطلب بوده و شترهای او را به چراگاه می برده است.

روزی در اثر ارتباط نامشروع با شخصی به نام نفیل صاحب پسری به نام خطاب شد .

پس از اینکه خطاب به حد رشد رسید ، در اثر ارتباط  نامشروع او با مادر خود (صهّاک) ، دختری به نام حنتمه ، به دنیا آمد .

صهّاک بدلیل ترس از مولایش آن دختر را در پارچه ای پیچیده و بر سر راه گذاشت . هاشم بن مغیره او را یافته و به خانه برد و بزرگ کرد . وقتی حنتمه به حد رشد رسید ، پدرش خطاب او را از هاشم خواستگاری کرده و با او ازدواج کرد و در نتیجه این ازدواج موجودی به نام « عمر » به دنیا آمد .

یعنی خطاب پدر و جد و دایی عمر بوده و حنتمه مادر و خواهر و عمه او بوده است که این نسب به قدری مشهور بوده که در موارد مختلف وارد شده که هر گاه می خواستند عمر را با حقارت خطاب کنند ، می گفتند : « یابن الصهاک الحبشیه » که اشاره به نسب اوست .

منبع : ( بحار الانوار ۳۱/۹۷ و ۱۰۶ )

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

۳۸۷ نظر

 1. سیدعلی می‌گه:

  ازﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ )ﻗﺪس ﺳﺮﻩ( ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ : روزى اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:اى ﺳﻠﻤﺎن ! آﯾﺎ دوﺳﺖ دارى رﺋﯿﺲ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻰ ؟ !

  ﻋﺮض ﻛﺮدم : ﺑﻠﻰ ﯾﺎاﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ … آن ﺣﻀﺮت ﻟﺐ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺣﺮﻛﺖ داد، ﻧﺎﮔﻬﺎن دﯾﺪم ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎﻏﻼظ و ﺷﺪاد، ﻓﺮدى را ﻣﻰ آورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾﻰ از آﻫﻦ در ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻮد

  وآﺗﺶ از ﺑﯿﻨﻰ او ﺑﯿﺮون ﻣﻰ آﻣﺪ و ﺳﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ و دود او را اﺣﺎﻃﻪﻛﺮدﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ او را از ﻋﻘﺐ ﻣﻰ زدﻧﺪ و زﺑﺎﻧﺶ در .

  اﺛﺮ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﮕﻰاز ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻩ ﺑﻮد وﻗﺘﻰ ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد: اى ﺳﻠﻤﺎن !آﯾﺎ . او را ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻰ ؟

  ﻧﻈﺮ ﻛﺮدم دﯾﺪم ))ﻋﻤﺮ(( اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰ زد و ﻣﻰ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ! ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم . ﺑﺮس ، ﻣﻌﺬب و ﺗﺸﻨﻪ ام .

  ﻓﺮﻣﻮد: اى ﻣﻼﺋﻜﻪ !ﻋﺬاب او را زﯾﺎد ﻛﻨﯿﺪ

  ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ : دﯾﺪم زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ او را.ﺧﻮارى و ذﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺬاب او ﺷﺪﻧﺪ

  ﺳﭙﺲ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(ﻓﺮﻣﻮد: اى ﺳﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ ، از وﻗﺘﻰ ﻛﻪ از دﻧﯿﺎ ،رﻓﺘﻪ اﺳﺖروزى ﻧﺸﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺬاب او اﻓﺰودﻩ ﻧﺸﻮد

  ﻫﺮ روز او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ دارﻧﺪ، ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻢ : ﻋﺬاب او را زﯾﺎد ﻛﻨﯿﺪ، آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻋﺬاﺑﺶ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ زﯾﺎدﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

  ﻟﺌﺎﻟﻰ اﻻﺧﺒﺎر، ج ۵، ص ۴۹، )ﻧﻘﻞ از اﺳﺮار آل ﻣﺤﻤﺪ … .( ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ)

 2. ناشناس می‌گه:

  سلام .بزرگوار  بسیار ممنون از مطالب زیبا وبر حق  وب سایتتون.

 3. کلب الحیییدر می‌گه:

  اگر دوزخ میان پوست داری///////نسوزی گر علی را دوست داری

  اگر مهر علی در سینه ات نیست//////بسوزی گر هزاران پوست داری

  (این مهر علی به مادر آدم بستگی داره)

  اون قرآنی که هممون قبول داریم رو برید ببینید کجاش نام سه ملعون اومده؟ هییییییییچ جا

  اما کل قرآن در وصف حضرت حیدر مولا علیست

  بر منکرین امیرالمومنین لعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

  به کوری دو چشم اهل سنت فقط حیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر امیرالمومنین است

  لَعنَ عَلی عَدوّکَ یا علی و فاطمه………اولی و دومی و سومی ومعاویه و عایشه

  …………………………..باز ادامه ندم

 4. کیانوش می‌گه:

  عمر حرامزاده هست و خاندانش حرامزاده تر هرچی اهله سنته یا شیعه بشه یا بمیره عمر با….بخور

 5. محمد می‌گه:

  اندازه یک سرسوزن شعور داشته باشی          مگر این سه خلیفه ملعون در روز غدیر نبودند که پیامبر (ص) دست علی را بالا برد و او را به جانشینی خود انتخاب فرمود

 6. reyhaneh می‌گه:

  سلام، ما امسال بازم عمر کشون گرفتیم کلی هم لعنش کردیم هیچ کسم یه تار موش کج نشد ،راستی شما سنی ها برا عمرتون مراسم سالگرد هم میگیرین؟

 7. خادم الزهرا می‌گه:

  * سنی هارهبرتون هم کونی بود. طبق کتابای خودتون عمربازور واجبار وکتک ازمردم بیعت میگرفت.کجای قرآن ازعمرگفته شده ولی ازامیرالمومنین واهل بیت سلام الله علیها گفته شده.اگه راست میگید قرآن خونید بریدپیداکنید.قال رسول الله هرکس بااهل بیت مشکل ودشمنی داشته باشه یازنازادست یانطفش مشکل داره.

 8. reyhaneh می‌گه:

  حالا جدی جدی شما سنی ها تو نماز جا کم میارین رو باسن هم سجده میرین؟؟؟؟ یو ها هاهاهاها

 9. شیعه و محب علی و اهل بیت می‌گه:

  *الهم العن عمر ثم ابوبکر عمر ثم عثمان عمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر

 10. منتظر ظهور نور می‌گه:

  باسلام خدمت همه دوستان بیشتر نظرات خوندم انصافا در این موقیعت کنونی جهان که همه بلاد کفر دارند مسلمانان را میکوبند رواست که به جان هم بیافتیم من خودم شیعه ومحب ونوکر بچه های حضرت زهرا سلام الله علیه هستم از همه برادرها چه شیعه چه سنی به عنوان برادر کوچکتر خواهش میکنم احترام هم راداشته باشیم وبی احترامی نکنیم این جور بحث ها علمی است بدور از هرگونه تعصب انشالله زمینه ساز ظهور پر نور آقا باشیم تاتشریف بیاورند

 11. ریحانه می‌گه:

  از شما باید بعید باشه شما که محب زهراس هستی اینا دارن از کسی پیروی میکنن که فاطمه س ازش اون همه ضربه خورد از کسی پیروی میکنن که ابروی اسلام و پیغمبر ص رو برد اخه چه طور باهاشون متحد باشیم؟؟؟؟

 12. احمد می‌گه:

  واقعا عمر این طوری به دنیا امده.این حرف تویه کتاب های اهل سنت پیدا میشه؟؟؟

 13. رضا می‌گه:

  سلام
  یه حرف میزنم و بس
  هرکی ار
  از این یارو پیروی میکنه یه جورای توگذشته و اینده ش این اتفاق می افته یا خواهد افتاد
  یا حیدرمدد

 14. شیوا می‌گه:

  امیدوارم که نظرم تایید بشود:

  حکیم ابوالقاسم فردوسی”

  چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی         خداوند امر و خداوند نهی

  که خورشید بعد از رسولان مه             نتابید بر کس ز بوبکر به

  ** عمر کرد اسلام را آشکار                   بیاراست گیتی چو باغ بهار **

  پس از هر دو آن بود عثمان گزین          خداوند شرم و خداوند دین

  چهارم علی بود و جفت بتول            که او را به خوبی ستاید رسول

  صحابان او جمله اخیر بودنند              همه هر یکی همچو اختر بودنند

  ولیکن ازیشان چهار آمدند                 که در دین حق پایدار آمدند

  ابوبکر صدیق شیخ عتیق                  که بد روز و شب مصطفی را رفیق

  پس از وی عمر بد که قیصر به روم      ز سهمش نیاراست خفتن به بوم

  سیمین عثمان دین دار بود                  که شرم و حیا زو پدیدار بود

  چهارم علی ابن عم رسول                  سر شیرمردان و جفت بتول

  از آزار این چار، دل را بتاب                 که آزارشان دوزغ آرد به تاب

  • نرگس خاتون می‌گه:

   سلام
   فردوسی هم یه ادم بوده با مزیت شاعری! دلیل نمیشه که چهارتا بیت سند محکم باشه! شاید تقیه کرده! شاید این بیت ها اضافه شده!
   اگر نه که مادر خودش را با این ابیات زیر سوال برده!!!!!!!(طبق حدیث نبوی)

 15. ریحانه می‌گه:

  شاید ثواب نکردیم ولی مطمئنم گناهم نکردیم،علی ع مولاست شاهه سرور من دیوانه ی علی ع هستم ن،تو اگه شیعه ای سنگ مولای خودتو به سینه بکوب، حسین ع هم باوجود محبایی مثل شما تنها موند بعد هزاران سال باز هم علی ع تنهاست امان از مظلومییت این خاندان..

 16. محمد می‌گه:

  سلام به همه ،سنی یا شیعه فرقی نمیکنه هردو مسلمانیم فقط عقاید مختلفه،ما هم تشخیص نمیدیم کی میره بهشت کی جهنم ،از نظر مسلمان سنی جهار خلیفه ابوبکر ،عمر ،عثمان،علی واز نظر مسلمان شیعه امام علی وائمه اطهار ، هر دو در راه اسلام جهاد کردن ،روایات هم مختلفه ،بس لازم نیست ما به بزرکان دین و مذهب و به تابعین آنها توهین کنیم ، دوست عزیز من ،در شأن یک مسلمان نیست.ما همه مسلمانیم عزیزم ،اکر ما واقعا مسلمان باشیم ،از آن زمان تا ۲۰۱۴ جندین سال میکذرد ،روایات هم بعضیهاشون دروغه،بعضیها از باب عاطفی و بعضیها از باب نفرت و کینه ،من به خودم میکم،امام علی شجاع مسلمانان و اعراب ،همسرش را میکشند  ،جنینی هم که تو شکم حضرت زهرا هست کشته میشه و امام علی که همیشه میکفت القصاص فی القصاص کاری نکند ودر آخر دخترش ام کلثوم همسر عمر میشه ،ان از یک شجاع به دوره این یکی از روایات دروغه بابا بخوایم اینجوری ادامه بدیم وضعیت ما میشه مثل سوریه و عراق متحد باشید خواهشا تا در برابر دشمنان اسلام بایستیم نه در برابر خودمان

 17. محمد می‌گه:

  م ،از آن زمان تا ۲۰۱۴ جندین سال میکذرد ،روایات هم بعضیهاشون دروغه،بعضیها از باب عاطفی و بعضیها از باب نفرت و کینه ،من به خودم میکم،امام علی شجاع مسلمانان و اعراب ،همسرش را میکشند  ،جنینی هم که تو شکم حضرت زهرا هست کشته میشه و امام علی که همیشه میکفت القصاص فی القصاص کاری نکند ودر آخر دخترش ام کلثوم همسر عمر میشه ،ان از یک شجاع به دوره این یکی از روایات دروغه بابا بخوایم اینجوری ادامه بدیم وضعیت ما میشه مثل سوریه و عراق متحد باشید خواهشا تا در برابر دشمنان اسلام بایستیم نه در برابر خودمان

 18. سعید می‌گه:

  سایت شما و کامنت های شما برخلاف دستور اهل بیت است شاید شما راحت و در امان باشید اما بدانید شیعیان بحرین /پاکستان/مدینه/قصیم/سوریه /لبنان/ افغانستان به خاطر ترک تقیه شما خونشان ریخته می شود و شما در خونشان شریک هستید. هیچکدام از مراجع هم اینگونه ترک تقیه را اجازه نداده اند چند روایت از اصول کافی :
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة) ؛ ج‏۱ ؛ ص۸۹
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۸۹
  بن الحسین ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الکاظم ثم علی بن موسى الرضا ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم الحجة القائم صلوات الله علیهم أجمعین لأن من شرط هذه الشروط قال الأئمة هؤلاء و من خالف هذه الشروط تجوز الإمامة لغیرهم فمن قال بهذه الشروط و قال الإمام غیر هؤلاء الذین ذکرناهم فقد خالف الإجماع مع‏
  أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِیِّ ص کَقَوْلِهِ‏ أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ کَقَوْلِهِ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ.
  قال ذلک یوم الثامن عشر من ذی الحجة بعد مرجعه من حجة الوداع و الآن فنذکر ما جرى بغدیر خم.
  رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ وَ قَدْ بَلَّغَ جَمِیعَ الشَّرَائِعِ قَوْمَهُ مَا خَلَا الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنِّی لَمْ أَقْبِضْ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِی وَ رُسُلِی إِلَّا بَعْدَ إِکْمَالِ دِینِی وَ تَکْثِیرِ حُجَّتِی وَ قَدْ بَقِیَ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ فَرِیضَتَانِ مِمَّا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ أَنْ تُبَلِّغَهُمَا قَوْمَکَ فَرِیضَةُ الْحَجِّ وَ فَرِیضَةُ الْوَلَایَةِ وَ الْخَلِیفَةِ مِنْ بَعْدِکَ فَإِنِّی لَمْ أُخْلِ أَرْضِی مِنْ حُجَّةٍ وَ لَمْ أُخْلِها أَبَداً وَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ أَنْ تُبَلِّغَ قَوْمَکَ الْحَجَّ تَحُجُّ وَ یَحُجُّ مَعَکَ کُلُّ مَنِ اسْتَطَاعَ السَّبِیلَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْأَطْرَافِ وَ الْأَعْرَابِ وَ تُعَلِّمَهُمْ مِنْ حَجِّهِمْ مِثْلَ مَا عَلَّمْتَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ زَکَاتِهِمْ وَ صِیَامِهِمْ وَ تُوقِفَهُمْ مِنْ ذَلِکَ عَلَى مِثَالِ الَّذِی أَوْقَفْتَهُمْ عَلَیْهِ مِنْ جَمِیعِ مَا بَلَّغْتَهُمْ مِنَ الشَّرَائِعِ فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ یُرِیدُ الْحَجَّ وَ أَنْ یُعَلِّمَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مِثْلَ الَّذِی عَلَّمَکُمْ مِنْ شَرَائِعِ دِینِکُمْ وَ یُوقِفَکُمْ مِنْ ذَلِکَ عَلَى مَا أَوْقَفَکُمْ عَلَیْهِ وَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَرَجَ مَعَهُ النَّاسُ وَ أَصْغَوْا إِلَیْهِ لِیَنْظُرُوا مَا یَصْنَعُ فَیَصْنَعُوا مِثْلَهُ فَحَجَّ بِهِمْ فَبَلَّغَ مَنْ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ الْأَطْرَافِ وَ الْأَعْرَابِ سَبْعِینَ أَلْفَ إِنْسَانٍ أَوْ یَزِیدُونَ عَلَى نَحْوِ عَدَدِ أَصْحَابِ مُوسَى ع السَّبْعِینَ الْأَلْفَ الَّذِینَ أَخَذَ عَلَیْهِمْ بَیْعَةَ هَارُونَ ع فَاتَّصَلَتِ التَّلْبِیَةُ مَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فَلَمَّا وَقَفَ الْمَوْقِفَ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّهُ قَدْ دَنَا أَجَلُکَ وَ مُدَّتُکَ وَ إِنِّی أَسْتَقْدِمُکَ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا مَحِیصَ عَنْهُ فَاعْهَدْ عَهْدَکَ وَ تَقَدَّمْ وَصِیَّتَکَ وَ اعْمِدْ إِلَى مَا عِنْدَکَ مِنَ الْعِلْمِ وَ مِیرَاثِ عُلُومِ الْأَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِکَ وَ السِّلَاحِ وَ التَّابُوتِ وَ جَمِیعِ مَا عِنْدَکَ مِنْ آیَاتِ الْأَنْبِیَاءِ فَسَلِّمْهَا إِلَى وَصِیِّکَ وَ خَلِیفَتِکَ مِنْ بَعْدِکَ حُجَّتِیَ الْبَالِغَةِ عَلَى خَلْقِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَأَقِمْهُ لِلنَّاسِ وَ خُذْ عَهْدَهُ وَ مِیثَاقَهُ وَ بَیْعَتَهُ‏
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۰
  وَ ذَکِّرْهُمْ مَا أَخَذْتَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْعَتِی وَ مِیثَاقِیَ الَّذِی وَاثَقْتَهُمْ بِهِ وَ عَهْدِیَ الَّذِی عَهِدْتَ إِلَیْهِمْ مِنْ وَلَایَةِ وَلِیِّی وَ مَوْلَاهُمْ وَ مَوْلَى کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنِّی لَمْ أَقْبِضْ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِی إِلَّا بَعْدَ إِکْمَالِ دِینِی وَ إِتْمَامِ نِعْمَتِی بِوَلَایَةِ أَوْلِیَائِی وَ مُعَادَاةِ أَعْدَائِی وَ ذَلِکَ تَمَامُ کَمَالِ تَوْحِیدِی وَ دِینِی وَ إِتْمَامُ نِعْمَتِی عَلَى خَلْقِی بِاتِّبَاعِ وَلِیِّی وَ طَاعَتِهِ وَ إِنِّی لَا أَتْرُکُ أَرْضِی بِغَیْرِ قَیِّمٍ لِیَکُونَ حُجَّةً عَلَى خَلْقِی فَ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً عَلِیٌّ وَلِیِّی وَ مَوْلَى کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ عَلِیٌّ عَبْدِی وَ وَصِیُّ نَبِیِّی وَ الْخَلِیفَةُ مِنْ بَعْدِهِ وَ حُجَّتِیَ الْبَالِغَةُ عَلَى خَلْقِی مَقْرُونٌ طَاعَتُهُ مَعَ طَاعَةِ مُحَمَّدٍ نَبِیِّی وَ مَقْرُونٌ طَاعَةُ مُحَمَّدٍ بِطَاعَتِی مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَنِی وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِی جَعَلْتُهُ عَلَماً بَیْنِی وَ بَیْنَ خَلْقِی فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ أَشْرَکَ بِبَیْعَتِهِ کَانَ مُشْرِکاً وَ مَنْ لَقِیَنِی بِوَلَایَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَقِیَنِی بِعَدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ فَأَقِمْ یَا مُحَمَّدُ عَلِیّاً عَلَماً وَ خُذْ عَلَیْهِمُ الْبَیْعَةَ وَ خُذْ عَهْدِی وَ مِیثَاقِی بِالَّذِی وَاثَقْتَهُمْ عَلَیْهِ فَإِنِّی قَابِضُکَ إِلَیَّ وَ مُسْتَقْدِمُکَ فَخَشِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْمَهُ وَ أَهْلَ النِّفَاقِ وَ الشِّقَاقِ أَنْ یَتَفَرَّقُوا وَ یَرْجِعُوا جَاهِلِیَّةً لِمَا عَرَفَ مِنْ عَدَاوَتِهِمْ وَ مَا یُبَطِّنُوَن عَلَیْهِ أَنْفُسَهُمْ لِعَلِیٍّ ع مِنَ الْبَغْضَاءِ وَ سَأَلَ جَبْرَئِیلَ ع أَنْ یَسْأَلَ رَبَّهُ الْعِصْمَةَ مِنَ النَّاسِ وَ انْتَظَرَ أَنْ یَأْتِیَهُ جَبْرَئِیلُ بِالْعِصْمَةِ مِنَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأُخِّرَ ذَلِکَ إِلَى أَنْ بَلَغَ مَسْجِدَ الْخَیْفِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَعْهَدَ عَهْدَهُ وَ یُقِیمَ عَلِیّاً لِلنَّاسِ وَ لَمْ یَأْتِهِ الْعِصْمَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالَّذِی أَرَادَ حَتَّى أَتَى کُرَاعَ الْغَمِیمِ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ وَ أَمَرَهُ بِالَّذِی أَمَرَ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَأْتِهِ بِالْعِصْمَةِ فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ إِنِّی لَأَخْشَى قَوْمِی أَنْ یُکَذِّبُونِی وَ لَا یَقْبَلُوا قَوْلِی فِی عَلِیٍّ فَرَحَلَ فَلَمَّا بَلَغَ غَدِیرَ خُمٍّ قَبْلَ الْجُحْفَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع عَلَى خَمْسِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنَ النَّهَارِ بِالزَّجْرِ وَ الِانْتِهَار وَ الْعِصْمَةِ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ‏ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ‏ فِی عَلِیٍ‏ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ‏ فَکَانَ أَوَّلُهُمْ بَلَغَ قُرْبَ الْجُحْفَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرُدَّ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَ حَبَسَ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ لِیُقِیمَ عَلِیّاً لِلنَّاسِ وَ یُبَلِّغَهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَلِیٍّ ع وَ أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَصَمَهُ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ مَا جَاءَتْهُ الْعِصْمَةُ مُنَادِیاً فَنَادَى فِی النَّاسِ بِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَ تَنَحَّى عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِ الْغَدِیرِ أَمَرَهُ بِذَلِکَ جَبْرَئِیلُ ع‏
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۱
  عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ فِی الْمَوْضِعِ سَلَمَاتٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یقیم [یُقَمَ‏] مَا تَحْتَهُنَّ وَ یُنْصَبَ لَهُ أَحْجَارٌ کَهَیْئَةِ الْمِنْبَرِ لِیُشْرِفَ عَلَى النَّاسِ فَتَرَاجَعَ النَّاسُ وَ احْتُبِسَ أَوَاخِرُهُمْ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ لَا یَزَالُونَ وَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوْقَ تِلْکَ الْأَحْجَارِ وَ قَالَ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَلَا بِتَوْحِیدِهِ وَ دَنَا فِی تَفْرِیدِهِ وَ جَلَّ فِی سُلْطَانِهِ وَ عَظُمَ فِی أَرْکَانِهِ وَ أَحاطَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ یَعْنِی أَنَّ الشَّیْ‏ءَ فِی مَکَانِهِ وَ قَهَرَ جَمِیعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهَانِهِ حَمِیداً لَمْ یَزَلْ مَحْمُوداً لَا یَزَالُ وَ مَجِیداً لَا یَزُولُ وَ مُبْدِئاً مُعِیداً وَ کُلُّ أَمْرٍ إِلَیْهِ یَعُودُ بَارِئُ الْمَسْمُوکَاتِ وَ دَاحِی الْمَدْحُوَّاتِ قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ مُتَفَضِّلٌ عَلَى جَمِیعِ مَنْ یَرَاهُ مُتَطَوِّلٌ عَلَى جَمِیعِ مَنْ ذَرَأَهُ یَلْحَظُ کُلَّ نَفْسٍ وَ الْعُیُونُ لَا تَرَاهُ کَرِیمٌ حَلِیمٌ ذُو أَنَاةٍ قَدْ وَسِعَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ وَ مَنَّ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِهِ بِنِعْمَتِهِ لَا یُعَجِّلُ بِانْتِقَامِهِ وَ لَا یُبَادِرُ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ عَذَابِهِ قَدْ فَهِمَ السَّرَائِرَ وَ عَلِمَ الضَّمَائِرَ وَ لَمْ تَخْفَ عَلَیْهِ الْمَکْنُونَاتُ وَ مَا اشْتَبَهَتْ عَلَیْهِ الْخَفِیَّاتُ لَهُ الْإِحَاطَةُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ الْغَلَبَةُ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ الْقُوَّةُ فِی کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ لَا مِثْلَهُ شَیْ‏ءٌ وَ هُوَ مُنْشِئُ الشَّیْ‏ءِ حِینَ لَا شَیْ‏ءَ وَ حِینَ لَا حَیَ‏ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ‏ جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِکَهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ لَا یَلْحَقُ وَصْفَهُ أَحَدٌ بِمُعَایَنَةٍ وَ لَا یُحَدُّ کَیْفَ وَ هُوَ مِنْ سِرٍّ وَ لَا عَلَانِیَةٍ إِلَّا بِمَا دَلَّ عَلَى نَفْسِهِ أَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ اللَّهُ الَّذِی أَبْلَى الدَّهْرَ قُدْسُهُ وَ الَّذِی یُفْنِی الْأَبَدَ نُورُهُ وَ الَّذِی یُنْفِذُ أَمْرَهُ بِلَا مَشُورَةٍ وَ لَا مَعَهُ شَرِیکٌ فِی تَقْدِیرٍ وَ لَا تَفَاوُتٌ فِی تَدْبِیرٍ صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ بِلَا مِثَالٍ وَ خَلَقَ مَا خَلَقَ بِلَا مَعُونَةٍ مِنْ أَحَدٍ وَ لَا تَکَلُّفٍ وَ لَا احْتِیَالٍ أَنْشَأَهَا فَکَانَتْ وَ بَرَأَهَا فَبَانَتْ وَ هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمُتْقَنُ الصُّنْعِ الْحَسَنُ الصَّنْعَةِ الْعَدْلُ الَّذِی لَا یَجُورُ الْأَکْرَمُ الَّذِی تَرْجِعُ إِلَیْهِ الْأُمُورُ أَشْهَدُ أَنَّهُ اللَّهُ الَّذِی تَوَاضَعَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَ ذَلَّ کُلُّ شَیْ‏ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ اسْتَسْلَمَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ لِقُدْرَتِهِ وَ خَضَعَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ لِهَیْبَتِهِ مَلِکُ الْأَمْلَاکِ وَ مُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فِی الْأَفْلَاکِ‏ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى‏ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَ یُکَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّیْلِ‏ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً قَاصِمُ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ ضِدٌّ وَ لَا مَعَهُ نِدٌّ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ إِلهاً واحِداً وَ رَبًّا مَاجِداً یَشَاءُ فَیَمْضِی وَ یُرِیدُ فَیَقْضِی وَ یَعْلَمُ فَیُحْصِی وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ یُفْقِرُ وَ یُغْنِی وَ یُضْحِکُ وَ یَبْکِی وَ یُدَبِّرُ فَیَقْضِی وَ یَمْنَعُ وَ یُعْطِی‏ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ‏ مُسْتَجِیبُ الدُّعَاءِ جَزِیلُ الْعَطَاءِ مُحْصِی الْأَنْفَاسِ رَبُّ الْجِنَّةِ
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۲
  وَ النَّاسِ الَّذِی لَا یُشْکِلُ عَلَیْهِ لُغَةٌ وَ لَا یُضْجِرُهُ الْمُسْتَصْرِخُونَ وَ لَا یُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّینَ عَلَیْهِ الْعَاصِمُ لِلصَّالِحِینَ وَ الْمُوَفِّقُ لِلْمُتَّقِینَ مَوْلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ الَّذِی اسْتَحَقَّ مِنْ کُلِّ خَلْقٍ أَنْ یَشْکُرَهُ وَ یَحْمَدَهُ عَلَى کُلِّ حَالٍ أَحْمَدُهُ وَ أَشْکُرُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الشِدَّةِ وَ الرَّخَاءِ وَ أُومِنُ بِهِ وَ بِمَلَائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ فَاسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا لِأَمْرِهِ وَ بَادِرُوا إِلَى مَرْضَاتِهِ وَ سَلِّمُوا لِمَا قَضَاهُ رَغْبَةً فِی طَاعَتِهِ وَ خَوْفاً مِنْ عُقُوبَتِهِ لِأَنَّهُ اللَّهُ الَّذِی لَا یُؤْمَنُ مَکْرُهُ وَ لَا یُخَافُ جُودُهُ أُقِرُّ لَهُ عَلَى نَفْسِی بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ أُؤَدِّی مَا أَوْحَى إِلَیَّ بِهِ خَوْفاً وَ حَذَراً مِنْ أَنْ تَحِلَّ بِی قَارِعَةٌ لَا یَدْفَعُهَا عَنِّی أَحَدٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ مِنَّتُهُ وَ صَفَتْ خَلَّتُهُ لِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْ أَعْلَمَنِی إِنْ لَمْ أُبَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَیَ‏ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‏ فَقَدْ تَضَمَّنَ لِیَ الْعِصْمَةَ وَ هُوَ اللَّهُ الْکَافِی الْکَرِیمُ وَ أَوْحَى إِلَیَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ‏ الْآیَةَ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَا قَصَّرْتُ عَنْ تَبْلِیغِ مَا أَنْزَلَهُ وَ أَنَا مُبَیِّنٌ سَبَبَ هَذِهِ الْآیَةِ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع هَبَطَ إِلَیَّ مِرَاراً ثَلَاثاً یَأْمُرُنِی عَنِ السَّلَامِ رَبِّی وَ هُوَ السَّلَامُ أَنْ أَقُومَ فِی هَذَا الْمَشْهَدِ وَ أُعْلِمَ کُلَّ أَبْیَضَ وَ أَحْمَرَ وَ أَسْوَدَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ أَخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِی الَّذِی مَحَلُّهُ مِنِّی مَحَلُّ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَلِیُّکُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَلَیّ بِذَلِکَ آیَةَ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ‏ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ الَّذِی أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّکَاةَ وَ هُوَ رَاکِعٌ یُرِیدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ حَالٍ وَ سَأَلْتُ جَبْرَئِیلَ ع أَنْ یَسْتَعْفِیَ لِی مِنْ تَبْلِیغِ ذَلِکَ إِلَیْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ لِعِلْمِی بِقِلَّةِ الْمُتَّقِینَ وَ کَثْرَةِ الْمُنَافِقِینَ وَ إِدْغَالِ الْآثِمِینَ وَ خَتَلِ الْمُسْتَهْزِءِینَ الَّذِینَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ‏ یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ‏ وَ یَحْسَبُونَهُ‏ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ‏ لِکَثْرَةِ أَذَاهُمْ غَیْرَ مَرَّةٍ حَتَّى سَمَّوْنِی أُذُناً وَ زَعَمُوا أَنَّهُ لِکَثْرَةِ مُلَازَمَتِهِ إِیَّایَ وَ إِقْبَالِی عَلَیْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ‏ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ‏ فَقَالَ‏ قُلْ أُذُنُ‏ الْأُذُنُ مَنْ یُصَدِّقُ بِکُلِّ مَا یَسْمَعُ عَلَى الَّذِی تَزْعُمُونَ إِنَّهُ أُذُنُ‏ خَیْرٍ لَکُمْ‏ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّیَ الْقَائِلِینَ بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّیْتُ وَ أَوْمَأْتُ إِلَیْهِمْ بِأَعْیَانِهِمْ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَدُلَّ عَلَیْهِمْ لَدَلَلْتُ وَ لَکِنِّی فِی أَمْرِهِمْ قَدْ تَکَرَّمْتُ وَ کُلَّ ذَلِکَ لَا یَرْضَى اللَّهُ مِنِّی إِلَّا أَنْ أُبَلِّغَ مَا أَنْزَلَ إِلَیَّ فَقَالَ‏ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ‏ فِی عَلِیٍ‏ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ‏ الْآیَةَ
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۳
  فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ وَ افْهَمُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ وَلِیّاً وَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ عَلَى الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ عَلَى التَّابِعِینَ بِإِحْسَانٍ وَ عَلَى الْبَادِئِ وَ الْحَاضِرِ وَ الْأَعْجَمِیِّ وَ الْعَرَبِیِّ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ عَلَى الْأَبْیَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ عَلَى کُلِّ مُوَحِّدٍ مَاضٍ حُکْمُهُ جَائِزٌ قَوْلُهُ نَافِذٌ أَمْرُهُ مَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَهُ مَرْحُومٌ مَنْ صَدَّقَهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِمَنْ سَمِعَ لَهُ وَ أَطَاعَ لَهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ آخِرُ مَقَامٍ أَقُومُهُ فِی هَذَا الْمَشْهَدِ فَاسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا وَ انْقَادُوا لِأَمْرِ رَبِّکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ مَوْلَاکُمْ وَ إِلَهُکُمْ ثُمَّ مِنْ دُونِهِ رَسُولُکُمْ مُحَمَّدٌ وَلِیُّکُمْ الْقَائِمُ الْمُخَاطَبُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِی عَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ وَ إِمَامُکُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ رَبِّکُمْ ثُمَّ الْأَئِمَّةُ الَّذِینَ مِنْ صُلْبِهِ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا حَلَالٌ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ لَا حَرَامٌ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَرَّفَنِی الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ أَنَا أقضیت [أَفْضَیْتُ‏] مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّی مِنْ کِتَابِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ إِلَیْهِ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَ قَدْ أَحْصَاهُ اللَّهُ فِیَّ وَ کُلَّ عِلْمٍ عَلِمْتُ فَقَدْ أَحْصَیْتُهُ فِی إِمَامِ الْمُتَّقِینَ مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا عَلَّمْتُهُ عَلِیّاً وَ هُوَ الْإِمَامُ الْمُبِینُ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تَضِلُّوا عَنْهُ وَ لَا تَفِرُّوا مِنْهُ وَ لَا تَسْتَنْکِفُوا مِنْ وَلَایَتِهِ فَهُوَ الَّذِی یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَزْهَقُ الْبَاطِلَ وَ یَنْهَى عَنْهُ وَ لَا یَأْخُذُهُ فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الَّذِی فَدَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَ الَّذِی کَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَا أَحَدٌ یَعْبُدُ اللَّهَ مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّجَالِ غَیْرُهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ فَضِّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ وَ اقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ إِمَامٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَنْ یَتُوبَ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ أَنْکَرَ وَلَایَتَهُ وَ لَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً عَلَى اللَّهِ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ بِمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فِیهِ وَ أَنْ یُعَذِّبَهُ‏ عَذاباً نُکْراً أَبَدَ الْآبِدِینَ وَ دَهْرَ الدَّاهِرِینَ فَاحْذَرُوا أَنْ تُخَالِفُونِی فَتَصِلُوا نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکافِرِینَ‏ أَیُّهَا النَّاسُ هِیَ وَ اللَّهِ بُشْرَى الْأَوَّلِینَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ فَجَمِیعُ الْمُرْسَلِینَ إِلَیْهِمْ مِنَ الْعَالَمِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ فَمَنْ شَکَّ فِی ذَلِکَ فَهُوَ کَافِرٌ کُفْرَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى وَ مَنْ شَکَّ فِی قَوْلِی هَذَا فَقَدْ شَکَّ فِی الْکُلِّ مِنْهُ وَ الشَّاکُّ فِی ذَلِکَ فَلَهُ النَّارُ مَعَاشِرَ النَّاسِ حَبَانِی اللَّهُ بِهَذِهِ الْفَضِیلَةِ بِمَنِّهِ عَلَیَّ وَ إِحْسَانٍ مِنْهُ إِلَیَّ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ لَهُ الْحَمْدُ مِنِّی أَبَدَ الْآبِدِینَ وَ دَهْرَ الدَّاهِرِینَ عَلَى کُلِّ حَالٍ مَعَاشِرَ النَّاسِ فَضِّلُوا عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِی مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ‏
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۴
  الرِّزْقَ وَ بَقِیَ الْخَلْقُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ قَوْلِی هَذَا عَنْ جَبْرَئِیلَ ع عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ‏ أَنْ تُخَالِفُوا إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آیَاتِهِ وَ مُحْکَمَاتِهِ وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهُ فَوَ اللَّهِ لَهُوَ مُبَیِّنٌ لَکُمْ نُوراً وَاحِداً وَ لَا یُوَضِّحُ لَکُمْ تَفْسِیرَهُ إِلَّا الَّذِی أَنَا آخِذٌ بِیَدِهِ وَ مُصْعِدُهُ إِلَیَّ وَ شَائِلٌ بِعَضُدِهِ وَ مُعْلِمُکُمْ أَنَّ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَخِی وَ وَصِیِّی وَ مُوَالاتُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْزَلَهَا عَلَیَّ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ عَلِیّاً وَ الطَّیِّبِینَ مِنْ وُلْدِی هُمُ الثَّقَلُ الْأَصْغَرُ وَ الْقُرْآنُ الثَّقَلُ الْأَکْبَرُ وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُبَیِّنٌ عَنْ صَاحِبِهِ مُوَافِقٌ لَهُ لَنْ یَتَفَرَّقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ بِأَمْرِ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ بِحُکْمِهِ فِی أَرْضِهِ أَلَا وَ قَدْ أَدَّیْتُ أَلَا وَ قَدْ بَلَّغْتُ أَلَا وَ قَدْ أَسْمَعْتُ أَلَا وَ قَدْ أَوْضَحْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ أَنَا قُلْتُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَا إِنَّهُ لَیْسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرَ أَخِی هَذَا وَ لَا تَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنِینَ بَعْدِی لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَى عَضُدِ عَلِیٍّ فَرَفَعَهُ فَکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مُنْذُ أَوَّلِ مَا صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ شَالَ عَلِیّاً حَتَّى صَارَتْ رجلیه [رِجْلَاهُ‏] مَعَ رُکْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا عَلِیٌّ أَخِی وَ وَصِیِّی وَ الرَّاعِی بَعْدِی وَ خَلِیفَتِی عَلَى أُمَّتِی وَ عَلَى تَفْسِیرِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الدَّاعِی إِلَیْهِ وَ الْعَامِلُ بِمَا یُرْضِیهِ وَ الْمُحَارِبُ لِأَعْدَائِهِ وَ الْمُوَالِی عَلَى طَاعَتِهِ وَ النَّاهِی عَنْ مَعْصِیَتِهِ خَلِیفَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْإِمَامُ الْهَادِی بِأَمْرِ اللَّهِ أَقُولُ مَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیْهِ بِأَمْرِ رَبِّی أَقُولُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ الْعَنْ مَنْ أَنْکَرَهُ وَ اغْضَبْ عَلَى مَنْ جَحَدَهُ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَنْتَ أَنْزَلْتَ الْإِمَامَةَ لِعَلِیٍّ وَلِیِّکَ عِنْدَ تَبْیِینِ ذَلِکَ بِتَفْضِیلِکَ إِیَّاهُ بِمَا أَکْمَلْتَ لِعِبَادِکَ مِنْ دِینِهِمْ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ بِنِعْمَتِکَ وَ رَضِیتَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِیناً فَقُلْتَ‏ وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ‏ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنِّی قَدْ بَلَّغْتُ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّمَا أَکْمَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دِینَکُمْ بِإِمَامَتِهِ فَمَنْ لَمْ یَأْتَمَّ بِهِ وَ بِمَنْ کَانَ مِنْ وُلْدِی مِنْ صُلْبِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَ أُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِی‏
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۵
  النَّارِ هُمْ خالِدُونَ‏ لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا أَنْصَرُکُمْ لِی وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِی وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَا عَنْهُ رَاضِیَانِ وَ مَا أُنْزِلَتْ آیَةُ رِضًى إِلَّا فِیهِ وَ مَا خَاطَبَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَّا بَدَأَ بِهِ وَ لَا نَزَلَتْ آیَةُ مَدْحٍ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا فِیهِ وَ لَا شَهِدَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ فِی هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا لَهُ وَ لَا أَنْزَلَهَا فِی سِوَاهُ وَ لَا مَدَحَ بِهَا غَیْرَهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا نَاصِرُ دِینِ اللَّهِ وَ الْمُجَادِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ التَّقِیُّ النَّقِیُّ الْهَادِی الْمُهْتَدِی نَبِیُّکُمْ خَیْرُ نَبِیٍّ وَ وَصِیُّکُمْ خَیْرُ وَصِیٍّ مَعَاشِرَ النَّاسِ ذُرِّیَّةُ کُلِّ نَبِیٍّ مِنْ صُلْبِهِ وَ ذُرِّیَّتِی مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ إِبْلِیسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ فَلَا تَحْسُدُوهُ فَتَحْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَ تَزِلَّ أَقْدَامُکُمْ فَإِنَّ آدَمَ ع أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ بِخَطِیئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَکَیْفَ أَنْتُمْ وَ إِنْ زَلَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ مَا یُبْغِضُ عَلِیّاً إِلَّا شَقِیٌّ وَ لَا یَتَوَالَى عَلِیّاً إِلَّا تَقِیٌّ وَ لَا یُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ وَ فِی عَلِیٍّ أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ الْعَصْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ أَشْهَدْتُ اللَّهَ وَ بَلَّغْتُکُمُ الرِّسَالَةَ وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ‏ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِالنُّورِ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ‏ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها (عَلى‏) أَدْبارِها مَعَاشِرَ النَّاسِ النُّورُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیَّ ثُمَّ مَسْلُوکٌ فِی عَلِیٍّ ثُمَّ فِی النَّسْلِ مِنْهُ إِلَى الْقَائِمِ الْمَهْدِیِّ الَّذِی یَأْخُذُ بِحَقِّ اللَّهِ وَ بِحَقِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ قَدْ جَعَلَنَا حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرِینَ وَ الْغَادِرِینَ وَ الْمُخَالِفِینَ وَ الْخَائِنِینَ وَ الْآثِمِینَ وَ الظَّالِمِینَ عَنْ جَمِیعِ الْعَالَمِینَ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّی رَسُولٌ‏ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ‏ أَ فَإِنْ مِتُّ أَوْ قُتِلْتُ‏ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِکُمْ‏ وَ إِنْ تَنْقَلِبُوا فَلَنْ تَضُرُّوا اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ‏ الصَّابِرِینَ أَلَا إِنَّ عَلِیّاً الْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَ الشُّکْرِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِی وُلْدِی مِنْ صُلْبِهِ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تَمُنُّوا عَلَى اللَّهِ بِإِسْلَامِکُمْ فَیَسْخَطَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَیُصِیبَکُمْ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ‏ إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۶
  مَعَاشِرَ النَّاسِ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدِی أَئِمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَ أَنَا بَرِیئَانِ مِنْهُمْ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُمْ وَ أَنْصَارَهُمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ‏ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّی أَدَعُهَا إِمَامَةً وَ وِرَاثَةً فِی عَقِبِی إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ قَدْ بَلَّغْتُ مَا بَلَّغْتُ حُجَّةً عَلَى کُلِّ حَاضِرٍ وَ غَائِبٍ وَ عَلَى کُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْ لَمْ یَشْهَدْ وَ لَمْ یُولَدْ فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ سَیَجْعَلُونَهَا مُلْکاً وَ اغْتِصَاباً سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَ الثَّقَلانِ‏ وَ یُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَکُنْ یَذَرُکُمْ‏ عَلى‏ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَیْبِ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ مَا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَ اللَّهُ مُهْلِکُهَا بِتَکْذِیبِهَا وَ کَذَلِکَ یُهْلِکُ الْقُرَى‏ وَ هِیَ ظالِمَةٌ کَمَا ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هَذَا إِمَامُکُمْ وَ وَلِیُّکُمْ وَ هُوَ مُوَاعِدٌ وَ اللَّهُ یُصَدِّقُ وَعْدَهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ ضَلَّ قَبْلَکُمْ‏ أَکْثَرُ الْأَوَّلِینَ‏ وَ اللَّهُ فَقَدْ أَهْلَکَ الْأَوَّلِینَ وَ هُوَ مُهْلِکُ الْآخِرِینَ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنِی وَ نَهَانِی وَ قَدْ أَمَرْتُ عَلِیّاً وَ نَهَیْتُهُ وَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ وَ النَّهْیُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ وَ انْتَهُوْا لِنَهْیِهِ وَ صِیرُوا إِلَى مُرَادِهِ وَ لَا تَتَفَرَّقْ بِکُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبِیلِهِ أَنَا صِرَاطُ اللَّهِ الْمُسْتَقِیمُ الَّذِی أَمَرَکُمْ بِاتِّبَاعِهِ ثُمَّ عَلِیٌّ مِنْ بَعْدِی ثُمَّ وُلْدِی مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ‏ ثُمَّ قَرَأَ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى آخِرِهَا وَ قَالَ فِیَّ نَزَلَتْ وَ فِیهِمْ نَزَلَتْ وَ لَهُمْ عَمَّتْ وَ إِیَّاهُمْ خُصَّتْ وَ عَمَّتْ‏ أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ‏ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ‏ أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمْ أَهْلُ الشِّقَاقِ الْعَادُّونَ وَ إِخْوَانُ الشَّیَاطِینِ الَّذِی‏ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَهُمُ الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَ‏ لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‏ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَهُمُ الَّذِینَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ‏ أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَهُمُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَرْتابُوا إِنَّ أَوْلِیَاءَهُمُ الَّذِینَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ آمِنِینَ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ بِالتَّسْلِیمِ أَنْ‏ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ‏ أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَهُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ … بِغَیْرِ
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۷
  حِسابٍ‏ أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمْ یَصْلَوْنَ سَعِیراً أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ لِجَهَنَّمَ‏ شَهِیقاً وَ هِیَ تَفُورُ وَ لَهَا زَفِیرٌ کُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها الْآیَةَ أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ کُلَّما أُلْقِیَ فِیها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَهُمْ‏ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبِیرٌ مَعَاشِرَ النَّاسِ عَدُوُّنَا مَنْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَ لَعَنَهُ وَ وَلِیُّنَا مَنْ مَدَحَهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ أَلَا وَ إِنِّی مُنْذِرٌ وَ عَلِیٌّ هَادٍ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّی نَبِیٌّ وَ عَلِیٌّ وَصِیِّی أَلَا إِنَّ خَاتِمَ الْأَئِمَّةِ مِنَّا الْقَائِمُ الْمَهْدِیُّ أَلَا إِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى الدِّینِ أَلَا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظَّالِمِینَ أَلَا إِنَّهُ فَاتِحُ الْحُصُونِ وَ هَادِمُهَا أَلَا إِنَّهُ فَاتِحُ کُلِّ قَبِیلَةٍ مِنَ الشِّرْکِ أَلَا إِنَّهُ مُدْرِکٌ بِکُلِّ ثَارٍ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا إِنَّهُ النَّاصِرُ لِدِینِ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُ الْغَرَّافُ مِنْ بَحْرٍ عَمِیقٍ أَلَا إِنَّهُ یَسِمُ کُلَّ ذِی فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ کُلَّ ذِی جَهْلٍ بِجَهْلِهِ أَلَا إِنَّهُ خِیَرَةُ اللَّهِ وَ مُخْتَارُهُ أَلَا إِنَّهُ وَارِثُ کُلِّ عِلْمٍ وَ الْمُحِیطُ بِکُلِّ فَهْمٍ أَلَا إِنَّهُ الْمُخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى وَ المشبه [الْمُشَیِّدُ] لِأَمْرِ إِیمَانِهِ أَلَا إِنَّهُ الرَّشِیدُ أَلَا إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَیْهِ أَلَا إِنَّهُ الْبَاقِی حُجَّةً وَ لَا حُجَّةَ بَعْدَهُ وَ لَا حَقَّ مَعَهُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَا نُورَ إِلَّا عِنْدَهُ أَلَا إِنَّهُ لَا غَالِبَ لَهُ وَ لَا مَنْصُورَ عَلَیْهِ أَلَا إِنَّهُ وَلِیُّ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ حَکَمُهُ فِی خَلْقِهِ وَ أَمِینُهُ فِی سِرِّهِ وَ عَلَانِیَتِهِ مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ بَیَّنْتُ لَکُمْ [وَ] فَهَّمْتُکُمْ وَ هَذَا عَلِیٌّ یُفَهِّمُکُمْ بَعْدِی أَلَا وَ إِنَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ خُطْبَتِی أَدْعُوکُمْ إِلَى مُصَافَقَتِی عَلَى بَیْعَتِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِهِ ثُمَّ مُصَافَقَتِهِ بَعْدَ یَدِی أَلَا وَ إِنِّی قَدْ بَایَعْتُ اللَّهَ وَ عَلِیٌّ قَدْ بَایَعَنِی وَ أَنَا آخُذُکُمْ بِالْبَیْعَةِ لَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ‏ الْآیَةَ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ‏ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ الْآیَةَ مَعَاشِرَ النَّاسِ حُجُّوا الْبَیْتَ فَمَا وَرَدَهُ أَهْلُ بَیْتٍ إِلَّا نَمَوْا وَ انْسَالُوا وَ لَا تَخَلَّفُوا عَنْهُ إِلَّا اهْتَزُّوا وَ افْتَرَقُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ مَا وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ مُؤْمِنٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَى وَقْتِهِ ذَلِکَ فَإِذَا انْقَضَتْ حِجَّتُهُ اسْتُؤْنِفَ عَمَلُهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ الْحُجَّاجُ مُعَانُونَ وَ نَفَقَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَ اللَّهُ‏ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ حُجُّوا بِکَمَالِ الدِّینِ وَ النَّفَقَةِ وَ لَا تَنْصَرِفُوا عَنِ الْمَشَاهِدِ إِلَّا بِتَوْبَةٍ وَ إِقْلَاعٍ‏
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۸
  مَعَاشِرَ النَّاسِ‏ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ طَالَ عَلَیْکُمُ الْأَمَدُ فَقَصَّرْتُمْ أَوْ نَسِیتُمْ فَعَلِیٌّ وَلِیُّکُمْ وَ مُبَیِّنٌ لَکُمْ الَّذِی نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکُمْ أَوْ مَنْ خَلَّفَهُ اللَّهُ مِنِّی وَ مِنْهُ یُخْبِرُکُمْ بِمَا تَسْأَلُونَ وَ یُبَیِّنُ لَکُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ الْحَرَامَ وَ الْحَلَالَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَهُمَا وَ أُعَرِّفَهُمَا فَآمُرَ بِالْحَلَالِ وَ أَنْهَى عَنِ الْحَرَامِ فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَتَّخِذَ الْبَیْعَةَ عَلَیْکُمْ‏ وَ الصَّفْقَةَ لَکُمْ بِقَبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذِینَ هُمْ مِنِّی وَ مِنْهُ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ فِیهِمْ خَاتِمُهَا الْمَهْدِیُّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ الَّذِی یَقْضِی بِالْحَقِّ مَعَاشِرَ النَّاسِ وَ کُلُّ حَلَالٍ دَلَلْتُکُمْ عَلَیْهِ أَوْ حَرَامٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ فَإِنِّی لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَمْ أُبَدِّلْ أَلَا فَاذْکُرُوا ذَلِکَ وَ احْفَظُوا وَ تَوَاصَوْا بِهِ وَ لَا تُبَدِّلُوهُ أَلَا وَ إِنِّی أُجَدِّدُ الْقَوْلَ‏ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ أَلَا وَ إِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَنْتَهُوا إِلَى قَوْلِی وَ تُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ یَحْضُرْ وَ تَأْمُرُوهُ بِقَبُولِهِ وَ تَنْهَوْهُ عَنْ مُخَالَفَتِهِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنِّی مَعَاشِرَ النَّاسِ الْقُرْآنُ یُعَرِّفُکُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ وَ عَرَّفْتُکُمْ أَنَّهُمْ مِنِّی وَ مِنْهُ حَیْثُ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِی عَقِبِهِ‏ وَ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا مَعَاشِرَ النَّاسِ التَّقْوَى التَّقْوَى وَ احْذَرُوا السَّاعَةَ کَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْ‏ءٌ عَظِیمٌ‏ اذْکُرُوا الْمَمَاتَ وَ الْحِسَابَ وَ الْمَوَازِینَ وَ الْمُحَاسَبَةَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ أَفْلَحَ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَیْسَ لَهُ فِی الْجِنَانِ مِنْ نَصِیبٍ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّکُمْ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُصَافِقُونِی بِکَفٍّ وَاحِدٍ وَ أَمَرَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِکُمُ الْإِقْرَارَ بِمَا عَقَدَ لِعَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنِّی وَ مِنْهُ عَلَى مَا أَعْلَمْتُکُمْ إِنَّ ذُرِّیَّتِی عَنْ صُلْبِهِ فَقُولُوا بِأَجْمَعِکُمْ إِنَّا سَامِعُونَ مُطِیعُونَ رَاضُونَ مُنْقَادُونَ لِمَا بَلَّغْتُهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّی وَ أَمْرِ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مِنْ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ذَلِکَ قُلُوبُنَا وَ أَنْفُسُنَا وَ أَلْسِنَتُنَا وَ أَبْدَانُنَا عَلَى ذَلِکَ نَحْیَا وَ نَمُوتُ وَ نَبْعَثُ أَلَّا نُغَیِّرَ وَ لَا نُبَدِّلَ وَ لَا نَشُکَّ وَ لَا نَرْتَابَ وَ لَا نَرْجِعَ عَنْ عَهْدٍ وَ لَا مِیثَاقٍ وَ نُعْطِیَ اللَّهَ وَ نُعْطِیَکَ وَ نُعْطِیَ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ وُلْدَهُ الْأَئِمَّةَ الَّذِینَ لَهُمْ ذِکْرٌ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ قَدْ عَرَّفْتُکُمْ مَکَانَهُمَا مِنِّی وَ مَحَلَّهُمَا عِنْدِی وَ مَنْزِلَتَهُمَا مِنْ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ أَدَّیْتُ ذَلِکَ إِلَیْکُمْ وَ إِنَّهُمَا لَسَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُمَا الْإِمَامَانِ بَعْدَ أَبِیهِمَا عَلِیٍّ وَ أَنَا أَبُوهُمَا
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۹۹
  قَبْلَهُ فَقُولُوا أَعْطَیْنَا اللَّهَ بِذَلِکَ وَ أَنْتَ وَ عَلِیّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ الْأَئِمَّةَ الَّذِینَ ذَکَرْتَ عَهْداً وَ مِیثَاقاً مَأْخُوذاً لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ قُلُوبِنَا وَ أَنْفُسِنَا وَ أَلْسِنَتِنَا وَ مُصَافَقَةِ أَیْدِینَا مَنْ أَدْرَکَهُمَا بِیَدِهِ وَ إِلَّا فَقَدْ أَقَرَّ بِهِمَا بِلِسَانِهِ لَا یَنْبَغِی بَدَلًا وَ لَا یَرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُمَا حِوَلًا أَبَداً وَ أَشْهَدْنَا اللَّهَ‏ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ شَهِیداً وَ أَنْتَ عَلَیْنَا بِهِ شَهِیدٌ وَ کُلُّ مَنْ أَطَاعَ مِمَّنْ ظَهَرَ وَ اسْتَتَرَ وَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ وَ جُنُودُهُ وَ عَبِیدُهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَهِیدٍ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَا تَقُولُونَ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ کُلَّ صَوْتٍ وَ خَافِیَةَ کُلِّ نَفْسٍ‏ فَمَنِ اهْتَدى‏ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَ مَنْ تَابَعَ فَإِنَّمَا یُبَایِعُ اللَّهَ‏ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ تَابِعُوا عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ الْأَئِمَّةَ کَلِمَةً بَاقِیَةً یُهْلِکُ اللَّهُ مَنْ غَدَرَ وَ یَرْحَمُ مَنْ وَفَى‏ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً مَعَاشِرَ النَّاسِ قُولُوا الَّذِی قُلْتُ لَکُمْ وَ سَلِّمُوا [عَلَى‏] عَلِیٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ قُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ فَضَائِلَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ أَنْزَلَهَا فِی الْقُرْآنِ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَهَا فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَنْ أَنْبَأَکُمْ بِهَا فَصَدِّقُوهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ‏ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‏ وَ عَلِیّاً وَ الْأَئِمَّةَ الَّذِینَ ذَکَرْتُهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً مُبِیناً مَعَاشِرَ النَّاسِ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ إِلَى مُبَایَعَتِهِ وَ مُوَالاتِهِ وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ أُولَئِکَ الْفَائِزُونَ‏ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ‏ مَعَاشِرَ النَّاسِ قُولُوا مَا یُرْضِی اللَّهَ عَنْکُمْ مِنَ الْقَوْلِ فَإِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ أَعْطِبِ الْکَافِرِینَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ‏ فَنَادَاهُ الْقَوْمُ نَعَمْ‏ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ بِقُلُوبِنَا وَ أَلْسِنَتِنَا وَ أَیْدِینَا وَ تَدَاکُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَى عَلِیٍّ بِأَیْدِیهِمْ فَکَانَ أَوَّلُ مَنْ صَافَقَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ بَاقِیَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ بَاقِیَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ إِلَى أَنْ صُلِّیَتِ الْعِشَاءُ وَ الْعَتَمَةُ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ وَصَلُوا الْبَیْعَةَ وَ الْمُصَافَقَةَ ثَلَاثاً وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ کُلَّمَا بَایَعَ قَوْمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنَا عَلَى جَمِیعِ النَّاسِ.
  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط – القدیمة)، ج‏۱، ص: ۱۰۰
  قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْشِدْنِی إِلَى النَّجَاةِ قَالَ یَا ابْنَ سَمُرَةَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ وَ تَفَرَّقَتِ الْآرَاءُ فَعَلَیْکَ بِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنَّهُ إِمَامُ أُمَّتِی وَ خَلِیفَتِی عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِی وَ هُوَ الْفَارُوقُ الَّذِی یَمِیزُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ مَنْ سَأَلَهُ أَجَابَهُ وَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ أَرْشَدَهُ وَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ مِنْ ع

نظر دهيد