نام‌های عید غدیر خم از منظر اهل‌بیت (ع)

نام‌های عید غدیر خم از منظر اهل‌بیت (ع)

نام‌های عید غدیر خم از منظر اهل‌بیت علیهم‌ السلام

laleh_35_20100331_1016932920

اهمیت عید غدیر تا آنجایی است که ائمه معصومین (علیهما السلام) اهتمام ویژه‌ای به آن داشتند و آن عید فرخنده را با نام‌های گوناگون گرامی می‌داشتند، در ادامه به برخی نام‌ها یا صفت‌های عید غدیر خم از منظر اهل‌بیت علیهم‌ السلام اشاره می‌شود:

*بزرگترین عید خدا

امام رضا (علیه السلام): وهو عیدالله الاکبر (الغدیر، جلد ۱، صفحه ۲۸۶)

* روز گشایش

امام على (علیه السلام): هذا یوم فیه وقع الفرج (مصباح المتهجد، صفحه ۷۰۰)

* روز خشنودى پروردگار

امام صادق (علیه السلام): و فیه مرضاه الرحمن (بحارالانوار، جلد ۹۸، صفحه۳۲۳ )

* روز زبونى شیطان

امام رضا (علیه السلام): انه یوم مرغمه الشیطان (همان)

*روز مشعل فروزان دین

امام صادق (علیه السلام): یوم منار الدین أشرف منهما

*روز بپا خاستن

امام صادق (علیه السلام): ذلک یوم القیام (بحارالانوار، جلد ۹۸، صفحه ۳۲۳)

*روز شادمانى

امام صادق (علیه السلام): انه یوم السرور (الغدیر، جلد ۱، صفحه ۲۸۶)

*روز لبخند

امام رضا (علیه السلام): و هو یوم التبسم (المراقبات، صفحه ۲۵۷)

*روز راهنمایى

امام على (علیه السلام): هذا یوم الارشاد (مصباح المتهجد، صفحه ۷۰۰)

*روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان

امام على (علیه السلام): هذا یوم فیه … رفعت الدرج (همان)

* روز روشن شدن دلایل خدا

امام على (علیه السلام): هذا یوم … فیه … وضحت الحجج

*روز آزمایش بندگان

امام على (علیه السلام): هذا یوم محنه العباد (همان)

*روز راندن شیطان

امام على (علیه السلام): وهو … یوم دحر الشیطان (همان)

*روز آشکار کردن حقیقت

امام على (علیه السلام): و هو یوم الایضاح (همان)

*روز بیان کردن حقایق ایمان

امام على (علیه السلام): وهو … یوم البیان عن حقایق الایمان(همان)

*روز ولایت

امام رضا (علیه السلام) در حدیثى مفصل، روز غدیر را روز عرضه ولایت به انسان‌ها و مخلوقات معرفى مى‏کند. (المراقبات، صفحه ۲۵۷)

*روز کمال دین

امام على (علیه السلام): وهو … یوم کمال الدین (مصباح المتهجد، صفحه ۷۰۰)

*روز جداسازى حق از باطل

امام على (علیه السلام): هذا یوم الفصل الذى کنتم توعدون (همان)

*روز برهان

امام على (علیه السلام): وهو … یوم البرهان (همان)

*روز منصوب شدن امیرمؤمنان(علیه السلام)

امام صادق (علیه السلام): الیوم الذى نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین (علیه السلام)… (الغدیر، جلد ۱، صفحه ۲۸۵)

* روز گواهى و گواهان

امام على (علیه السلام): وهو … یوم الشاهد و المشهود (مصباح المتهجد، صفحه ۷۰۰)

*روز پیمان

امام على (علیه السلام): وهو … یوم العهد المعهود (همان)

*روز میثاق

امام صادق (علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است. (بحارالانوار، جلد ۹۸، صفحه ۳۲۱)

*روز آراستن

امام رضا (علیه السلام): روز غدیر، روز زینت است. (المراقبات، صفحه ۲۵۷)

*روز قبولى اعمال شیعیان

امام رضا (علیه السلام): یوم تقبل اعمال الشیعه (المراقبات، صفحه ۲۵۷)

نظر دهيد