- تاظهور : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - http://tazohor.com -

میزهای پرسش و پاسخ ( نشانی ) / نیمه شعبان

میزهای پرسش و پاسخ ( نشانی ) / نیمه شعبان

index2444.php [2]

 
بسته ی تبلیغی نشانی ، به صورت میزهای پرسش و پاسخ قابل اجراست .
بدین صورت که در هر میز مخاطبین به انتخاب خود یک موضوع را انتخاب کرده و مجری در رابطه با آن صحبت می کند و بحث را به تذکر نسبت به امام زمان ارواحنا فداه خاتمه می دهد .
کلیات محتوایی هر موضوع در این بخش قابل دریافت می باشد .
 
در ادامه تصویر برگه ی نشانی (منوی معنوی نشانی ) را ملاحظه می نمائید .
 
 
111111 [3]جهت دریافت کامل این مجموعه که شامل عکس و محتوای هر بخش می باشد ، می توانید بروی لینک دانلود مستقیم آنها کلیک کنید .
 
دریافت فایل ۱ [4]