مناجات خمس عشرة با معنی (15 مناجات از امام سجاد علیه السلام)

مناجات خمس عشره با معنی (۱۵ مناجات از امام سجاد علیه السلام)

مناجات خمس عشره با معنی (۱۵ مناجات از امام سجاد علیه السلام)

ردیف

عنوان

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ مناجات التّائبین (مناجات توبه کنندگان) ۱,۰۸۷ ۰:۱۷:۳۶
۲ مناجات الشّاکین (مناجات شکوه داران) ۶۲۶ ۰:۱۰:۰۵
۳ مناجات الخائفین (مناجات ترسناکان) ۲۵۱ ۰:۰۳:۵۸
۴ مناجات الرّاجین (مناجات درخواست کنندگان) ۲۷۳ ۰:۰۴:۱۹
۵ مناجات الرّاغبین (مناجات راغبان و مشتاقان حق) ۸۴۵ ۰:۱۳:۳۹
۶ مناجات الشّاکرین (مناجات شکرگزاران) ۲۵۹ ۰:۰۴:۰۷
۷ مناجات المطیعین للّه (مناجات اهل طاعت خدا) ۵۴۸ ۰:۰۸:۴۹
۸ مناجات المُریدین (مناجات اهل ارادت و اشتیاق) ۸۷۳ ۰:۱۴:۰۶
۹ مناجات المُحبّین (مناجات محبان خداوند) ۹۲۶ ۰:۱۴:۵۸
۱۰ مناجات المتوسّلین (مناجات اهل توسل به خدا) ۴۸۵ ۰:۰۷:۴۷
۱۱ مناجات المفتقرین (مناجات نیازمندان به درگاه خدا) ۸۴۲ ۰:۱۳:۳۶
۱۲ مناجات العارفین (مناجات عارفان) ۷۵۰ ۰:۱۲:۰۶
۱۳ مناجات الذّاکرین (مناجات اهل ذکر) ۶۶۳ ۰:۱۰:۴۱
۱۴ مناجات المعتصمین (مناجات معتصمین) ۶۰۱ ۰:۰۹:۴۰
۱۵ مناجات الزّاهدین (مناجات اهل زهد) ۴۱۴ ۰:۰۶:۳۷

برای دانلود کردن مناجات های بالا ، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

نظر دهيد