معنای اسم معاویه ملعون…

معنای اسم معاویه ملعون…

معنای اسم “معاویه”

حافظ ابن عساکر در تاریخش مى‏گوید: جاریه بن قدامه سعدى نزد معاویه آمد. معاویه از او پرسید: تو کیستى؟ گفت: جاریه بن قدامه. گفت: تو مگر زنبورى بیش هستى؟! گفت: تو مرا به گزنده‏اى شیرین دهان تشبیه مى‏کنى، بخدا “معاویه” ماده سگى بیش نیست‏ که عوعو کنان سگهاى نر را به سوى خویش مى‏خواند، و امیه (جد معاویه) جز تصغیر “امه” (یعنى کنیز) نیست!(۱)

شریک بن اعور به درگاه معاویه رفت و گفت: تو معاویه هستی و معاویه به ماده سگى مى‏گویند که عوعو مى‏کند و سگ‏هاى نر را به خویش مى‏خواند!(۲)

معاویه این سخنان نیشدار و طعنه ها را می شنید و چاره‏اى هم نداشت چون مادرش او را چنین نامیده بود و نمى‏توانست مادر خویش را تخطئه نماید

اسناد:

(۱) “والله ما معاویه الّا کلبه تعاوی الکلاب و ما امیّه الّا تصغیر امه” مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر ج۵ص۳۶۵، تاریخ الخلفاء سیوطی ص۱۳۳، العقد الفرید ج۲ص۱۴۳، المستطرف ج۱ص۷۳٫ لسان العرب نیز کلمه “معاویه” را اینگونه معنا می کند: المُعَاوِیَه: الکَلْبَه المُسْتَحْرِمَهُ تَعْوی إِلى الکلاب: لسان العرب ج۱۵ص۱۰۸

(۲) المستطرف ج۱ص۷۲

نظر دهيد