معاویه و ترک تلبیه برای دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام

معاویه و ترک تلبیه برای دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام

ترک تلبیه برای دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام
نسائى در سنن و بیهقى در السنن الکبرى از طریق سعید بن جبیر این روایت را ثبت کرده است: ابن عباس در عرفه بود. از من پرسید: سعید! چرا نمى‏شنوم که مردم لبیک اللهم لبیک بگویند؟ گفتم: از معاویه مى‏ترسند. ابن عباس از چادرش بیرون آمده گفت: لبیک اللهم لبیک گرچه معاویه بدش بیاید. خدایا! اینها را لعنت کن زیرا از سر دشمنى با على علیه السلام سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را ترک کرده‏اند!(۱)

در کتاب کنز العمال این سخن ابن عباس بنقل از ابن جریر طبرى آمده است که گفت: خدا فلان شخص (معاویه) را لعنت کند که از گفتن لبیک اللهم لبیک در این روز (یعنى روز عرفه) منع مى‏کرد، زیرا على در آن روز لبیک مى‏گفت.(۲)

احمد حنبل در مسند به این عبارت ثبت کرده که سعید بن جبیر مى‏گوید: در عرفه نزد ابن عباس رفتم، داشت انار مى‏خورد، گفت: پیامبر خدا در عرفه افطار کرد و ام الفضل برایش شیر فرستاد و آن را نوشید. و افزود: خدا فلان شخص (معاویه) را لعنت کند تعمدا عظیم‏ترین روزهاى حج را هدف قرار داده، زینت و شکوهش را از بین بردند و مایه زینت و شکوه حج گفتن لبیک اللهم لبیک است.(۳)
اسناد:

(۱) سنن نسائی ج۵ص۲۵۳، سنن بیهقی ج۵ص۱۱۳٫

(۲) کنزالعمال ج۵ص۱۵۲٫

(۳) مسند احمد ج۱ص۲۱۷، البدایه و النهایه ج۸ص۱۳۰، المحلی ابن حزم ج۷ص۱۳۶، الغدیر ج۱۰ص۲۹۲

نظر دهيد