متن كارت دعوت غدير ( شماره 1 )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۱ )

متن کارت دعوت غدیر ( شماره ۱ )

ای غدیر!
تو دیگر یک برکه‌ی خاموش نیستی،
تو مادر اقیانوس‌هایی.
تک درخت کناره‌ی آبگیر!
سایه‌ات را بگستران!
ما آمده‌ایم بیعت کنیم.
که امروز هم دیر نیست …
اکنون به شکرانه‌ی پیوند غدیر با قلب‌هایمان،
در جشن ولایت علی علیه السلام به شادی می نشینیم.
مکان:
زمان:

نظر دهيد