لعن کردن معاویه ملعون در قنوت نماز توسط امام علی علیه السلام و عایشه..

لعن کردن معاویه ملعون در قنوت نماز توسط امام علی علیه السلام و عایشه..

لعن بر معاویه در قنوت نماز توسط امیرالمومنین علیه السلام

مولا امیرالمومنین علیه السلام در قنوت نماز صبح این دعا را میخواندند: خدایا معاویه، عمرو بن عاص، ابوالاعور اسلمی، حبیب، عبدالرحمن بن خالد، ضحاک بن قیس و ولید را لعنت کن. وقتی این خبر به معاویه رسید او نیز در قنوت خود على و ابن عباس و اشتر و حسن و حسین را لعن نمود.(۱)

همچنین نصر بن مزاحم می گوید مولا علی علیه السلام بعد از فارغ شدن از نماز صبح و مغرب آنها را لعن می نمودند.(۲)

و ابو یوسف قاضى در ص ۷۱ کتاب الآثار خود از طریق ابراهیم آورده است که: همانا على علیه السلام به هنگامى که معاویه با او جنگ مى‏نمود در قنوت خود بر معاویه نفرین مى‏نمود و اهل کوفه هم در این کار از حضرت پیروى کردند.
اسناد:

(۱) تاریخ طبرى ج۶ص۴۰، المحلّی ابن حزم ج۴ص۱۴۵، الخصایص ص۳۳۰، اسدالغابه ابن اثیر ج۳ص۱۴۴، تاریخ ابوالفداء ج۱ص۱۷۹، تذکره ابن جوزی ص۵۹، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج۱ص۲۰۰، نورالابصار شبلنجی ص۱۱۰، البدایه والنهایه ابن کثیر ج۷ص۳۱۴، مصنف ابن ابی شیبه ج۲ ص۲۱۶٫

(۲) کتاب صفین نصربن مزاحم ص۳۰۲، نصب الرایه زیلعی ج۲ص۱۳۱و۱۴۷

لعن بر معاویه در قنوت نماز توسط عایشه

پس از آنکه خبر کشته شدن محمّد بن ابى بکر به عایشه رسید در مرگش بیقرارى بسیار نمود و پیوسته در قنوت و بعد از نماز به معاویه و عمرو بن عاص نفرین مى‏نمود.
اسناد:

تاریخ طبری ج۶ص۶۰، کامل ابن اثیر ج۳ص۱۵۵، تاریخ ابن کثیر ج۷ص۳۱۴، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج۲ص۳۳٫

 

نظر دهيد