لباس نمازگزار

لباس نمازگزار

– لباس نمازگزار

قال الصادق (علیه السلام ): خیر لباسک ما لا یشغلک عن الله عز و جل بل یقربک من شکره و ذکره و طاعته :
نیکوترین لباس آن است که تو را از یاد خدا غافل نکند و مشغول به غیر ننماید، بلکه به شکر و ذکر و طاعتش نزدیک کند.
(مصباح الشریعه ، الباب السابع ، فى اللباس )
۱ – مستحب است در حال نماز انسان با لباس سنگین و موقر باشد(۱۳).
۲ – لباس از پنبه یا کتان باشد.
۳- لباس سفید و بهترین لباسهاى خود را بپوشد(۱۴).
۴ – پوشیدن عبا، و دست کردن انگشترى عقیق .
۵ – عمامه با تحت الحنک (۱۵).
پیغمبر اکرم (صلى الله علیه آله و سلم ) فرمود: ((دو رکعت نماز با عمامه ، بهتر است از چهار رکعت نماز بدون عمامه ))(۱۶).
۶ – استعمال بوى خوش (۱۷).
از امام صادق (علیه السلام ) آمده : ((دو رکعت نماز که با بوى خوش ‍ گزارده شود بهتر است از هفتاد رکعت نماز که بى بوى خوش گزارده شود))(۱۸).
۷ – مستحب است در نماز جامه سیاه نپوشد، به این معنى که پوشیدن آن در نماز مکروه است ، مگر سه چیز: عبا، عمامه ، چکمه (۱۹).
۸ – مستحب است کسى که مى خواهد لباس بپوشد یا از تن در آورد، بسم الله الرحمن الرحیم بگویدسیب۰).
۹ – براى نماز جاى مخصوص ، لباس مخصوص ، سجاده یا فرش مخصوص ‍ انتخاب کنند.

۱۳- تحریر الوسیله ، ج ۱، ص ۱۵۵٫
۱۴- حلیه المتقین ، ص ۶ و ۷٫
۱۵- توضیح المسائل ، م ۸۶۴٫
۱۶- مکارم الاخلاق ، ص ۲۲٫
۱۷- توضیح المسائل ، م ۸۶۴٫
۱۸- ثواب الاعمال ، ص ۶۲٫
۱۹- النضید، ج ۲، ص ۱۱۴٫
۲۰- اسرار الصلوه ، میرزا حواد ملکى تبریزى ، ص ۱۲۵

نظر دهيد