فرمایشات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

فرمایشات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

فرمایشات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

حق با اهلبیت(ع) است

باید بدانند که حق با ما و در نزد ماست اگر کسی غیر از ما (اهلبیت) چنین ادعایی بکند او دروغگوست.


راه کسب معرفت
جز از طریق ما اهلبیت بدنبال معارف رفتن مساوی با انکار ماست.


اثر دوری از اهلبیت(ع)
هرکسی که ما (خاندان پیامبر) از او بیزاری جوئیم خداوند و فرشتگان الهی و پیامبران و اولیاء الهی نیز از او بیزار و روی گردان خواهند بود.


فایده حجت خدا
من برای اهل زمین مایع آرامش و امنیت هستم به همان صورتی که ستارگان برای اهل آسمان ها مایع آرامش و امنیت اند.


تکلیف مردم در دوران غیبت
وقتی از آنحضرت سؤال می شود که در دوران غیبت وقتی حوادثی پیش می آید جهت انجام تکلیف و یا شناخت آن به چه کسانی رجوع کنیم حضرت می فرمایند: در رویدادهای تازه ای که به شما پیش خواهد آمد به راویان احادیث ما (فقهاء و مجتهدان) رجوع کنید چرا که آنان حجت من بر شما و من حجّت خدا بر آنهایم.


اطلاع امام(ع) به احوال شیعیان
ما بر همه اعمال و اخبار و احوال شما آگاهیم. هیچ امری از اوضاع و احوال تان بر ما پوشیده نمی ماند.


امام(ع) همیشه به یاد شیعیان است
ما در هیچ شرایطی از رسیدگی بر وضع شما کوتاهی نکرده همواره به یادتان هستیم اگر غیر این بود مصیبت ها و مشکلات پی در پی شما را در میان می گرفت و دشمنان شما را نابود می ساختند.


زمان ظهور
موقع ظهور فرج بستگی به اراده خداوند دارد. کسانی که از پیش خود برای آن وقت خاصّی را تعیین می کنند دروغگویند.


وظیفه مردم در زمان غیبت
هر یک از شما باید به گونه ای عمل کند که کارهایش او را به محبّت و دوستی ما نزدیک سازد و از تمام اموری که موجب ناراحتی و خشم ماست دوری گزیند.


علت تأخیر ظهور
اگر شیعیان ما (که خداوند توفیق طاعتشان بدهد) در راه انجام پیمانی که بر دوش دارند با یکدیگر همدل می شدند مبارکی و سعادت ملاقات ما با آنها به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار  ما زودتر نصیب شان می شد.


لزوم دعا برای تعجیل فرج
برای زود واقع شدن فرج بسیار دعا کنید همانا فرج شما در همان است.


هدفداری آفرینش
خداوند متعال مردم را بیهوده نیافریده و آنها را بعد از خلق کردن به سر خود رها نساخته است.


جوینده یابنده است
ای انسان اگر خواستار هدایت باشی ارشاد خواهی شد و اگر جستجو کنی پیدا خواهی کرد.


اهمیّت نماز
هیچ چیزی همانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.


پناه بر خدا از
پناه می برم به خدا از نابینایی پس از بینایی و از گمراهی پس از هدایت و از رفتارهای هلاکت بار و فتنه های نابودکننده.


انکار امام زمان(ع)
میان خداوند متعال و بندگانش قرابت و خویشاوندی نیست هرکس که وجود مرا انکار نماید او از ما نیست و راه او راه پسر نوح است.


زمین از حجت خالی نخواهد بود
زمین هرگز بدون حجّت الهی نیست منتهی به جهت مصالحی گاهی حجّت الهی آشکار و گاهی در نهان است.


فاطمه(س) الگوی من است
دختر پیامبر اکرم(ص) الگو و سرمشق من است.


مهدی(ع) کیست
منم آخرین حجّت از حجت های خداوند در روی زمین، منم انتقام گیرنده از دشمنان خدا.


منم مهدی، منم قائم، منم آن انسانی که زمین را از قسط و عدل پر می کند همانگونه که از ظلم و ستم لبریز شده باشد.


وقت آشکار شدن حق
موقعی که خداوند متعال به ما اجازه سخن گفتن با مردم را بدهد، ناحق آشکار گشته باطل نابود  خواهد گشت.


ستمگران گمان می کنند که حجّت الهی از بین رفته است، اگر خداوند به ما اجازه سخن گفتن عنایت کند همه شک و تردیدها از بین می رود.


آن روزی که خداوند به ما اجازه دهد و منع خود را از ظاهر شدن ما بردارد و حق را در زیباترین چهره ها و روشن ترین نشانه ها و واضح ترین دلیل ها برای مردم نشان خواهیم داد.


فرازهایی از دعاها و زیارتهای امام زمان(عج)
در مجموعه ارزشمند متون روایتی و حدیثی معتبر، دعاها و زیارات زیادی از حضرت مهدی(ع) نقل شده است که در ضمن هر یک از آنها معارف بسیار والایی مورد اشاره قرار می گیرد و در طول تاریخ با هدف گردآوری بخشی از این ادعیه تألیفات کوچک و بزرگی با عنوان «صحیفه المهدی(ع)» تدوین شده است. در این قسمت بخش هایی از برخی از این دعاها جهت آشنایی بیشتر با این گنجینه های عظیم و گرانقدر معرفتی ارائه می گردد.


تسبیح و تنزیه خداوند
پاک و منزه است خداوند به اندازه مخلوقاتش، پاک و منزه است خداوند تا آن گاه که خشنود گردد. پاک و منزه است خداوند به تعداد موجوداتش، پاک و منزه است خداوند به مقدار وزن عرش. حمد و سپاس مخصوص اوست به همان مقدار که بیان شد (یعنی به همان صورت که به تنزیه و تسبیح حدّی نمی توان قائل شد حمد و سپاس او هم بی نهایت است)


درود و صلوات به پیامبر اکرم(ص)
پروردگارا بر محمد(ص) برترین فرستاده ات و آخرین پیامبران و حجت به حق الهی درود فرست، کسی که در عالم میثاق و ذرّ برگزیده شده است و از هر آفت و عیبی منزه و پاک است. بر او که امید نجات و شفاعت به اوست و دین خدا بر او واگذار گشته است. بار پروردگارا بنیان او را والا و دلیل و برهانش را محکم و حجّتش را روشن و درجه و منزلتش را بلند و نورش را درخشان گردان.


درود بر اهلبیت(ع)
خداوند درود فرست بر محمّد مصطفی(ص) و علی مرتضی(ع) و فاطمه زهرا(س) و حسن راضی به قضایت و به حسین پاک و برگزیده و به تمام اوصیا و جانشینان بر حقّ پیامبر اکرم(ص)؛ آنها که چراغ های روشنگر تاریکی ها و نشانه های هدایت و پرتوهای تقوا و پرهیزگاری و ریسمان و دستگیره های محکم هدایت و راه مستقیم نجات و رستگاری اند.


دعا برای رفع غصه ها
ای نور، ای تدبیر کننده امور، ای برانگزاننده ساکنان قبور، بر محمد(ص) و خاندان پاکش درود فرست و برای من و شیعیانم در مقابل سختی ها و مشکلات گشایش و در مقابل غصه و اندوه ها رهایی و راحتی عطا فرما و راه را بر ما وسیع گردان و هرآنچه را که موجب گشایش در کار ماست بر ما عنایت کن و ای بزرگوار و کریم بنده نواز، آنچه که تو شایسته آنی بر ما انجام ده.


طلب آمرزش گناهان
پروردگارا، اگر عصیان و کوتاهی از من سر زده است، در بهترین امور در نزد تو، یعنی ایمان به تو اعتقاد به عدم وجود شریک و فرزند برای مطیع و فرمانبردارت هستم. البته این امر منتی است که تو بر من داری نه من بر تو منتی داشته باشم. بارالها، کوتاهی ها و نافرمانی های من هرگز بخاطر تکذیب تو یا خروج از ساحت عبودیت و بندگیت و یا انکار ربوبیّت تو نبوده است. [لذا] اگر مرا در مقابل کوتاهیهایم عذاب کنی ستمگر نیستی و اگر هم مرا مشمول رحمت خود ساخته، بیامرزی تو بخشنده و کریمی [از تو غیر این انتظاری نیست]


دعا برای ظهور
پرورگارا… آن گاه که بر من اجازه ظهور دادی مرا با لشگریانت یاری کن و هرکسی را که به جهت یاری دین تو با من همراهی کند و به جهاد برخیزد، تأیید بفرما و مرا و آنان را در مواجهه با دشمنان و بدخواهان یاری کن و مرا در برپاداشتن احکامت موفق بدار و بر تمام کسانی که حدود احکام تو را زیرپا می گذارند، پیروز ساز و حق را پیروز و باطل را نابود بگردان، زیرا باطل از بین رفتنی است.


دعا برای دوره غیبت
پروردگارا مرا در دین خودت ثابت قدم نگه دار و به طاعت و عبادتت مشغول ساز و دلم را برای ولی امرت نرم و مهربان کن و از آنچه که مخلوقاتت را با آن آزموده ای (آزمایش سخت) معاف بدار و مرا در اطاعت و پیروی از ولیّ امر که او را از مردم نهان ساخته ای و او به اذن تو غائب شده و همواره در انتظار امر ظهور تو به سر می برد، ثابت قدم کن.


دعا برای اصحاب و شیعیان
پروردگارا… به شیعیان و یارانم آنچه را که موجب خوشحالی آنها می شود و به یاری و پشتیبانیشان می افزاید، عنایت کن و ایشان را در حفاظ امن خود قرار بده، به حق رحمت بی منتهایت ای مهربان ترین مهربانان.


زیارت مخصوص برای امیرالمؤمنین(ع) از حضرت مهدی(عج)
سلام بر شاخسار نبوی و درخت تنومند و شکوفای هاشمی که بارور به نبوت و شاداب و سرسبز به امامت است. ای مولای من ای امیرالمؤمنین امروز که روز یکشنبه است و آن مخصوص تو و منسوب به نام توست، من در چنین روزی مهمان و پناهنده توام؛ پس ای سرور و مولای من مرا بپذیر و پناهم ده؛ زیرا تو کریمی و مهمان نوازی را دوست داری و بر پناه دادن بندگان خدا مأموری.


نظر دهيد