فدک سند دائمی شیعه واهداف خطابه فدک

فدک سند دائمی شیعه واهداف خطابه فدک

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

از روزى که سرزمین فدک با نام فاطمه علیهاالسلام ارتباط یافته ارزش اعتقادى بخود گرفته است. از آن روز دیگر فدک یک ماجراى تاریخى پایان یافته نیست. آنگاه که فدک به امر خاص خداوند به فاطمه علیهاالسلام اعطا شد، دوست و دشمن فاطمه علیهاالسلام معرفى شدند. از آن پس فدک چراغى شد که هرگز خاموش نشده و نخواهد شد، و غصب آن مسئله اى است عظیم که تا ابد کسى نمى تواند آن را کوچک تلقى کند.

فدک سند دائمى شیعه

در طول تاریخ، فدک بعنوان شاهدى محکم در دست شیعیان حضرت زهرا علیهاالسلام بوده و هست، که با پیمودن قرنها خود را به مسجد پیامبر صلى الله علیه و آله مى رسانند و نداى جانسوز و آهِ دلِ شکسته ى یادگار وحى را پاسخ مثبت مى دهند. فاطمه علیهاالسلام این مدرک قوى را به دست دوستان خود سپرده، تا در هر کجا و هر زمان نشان دهند که نسبت به مقام عصمت کبرى بى تفاوت نیستند.

«فدک» مجموعه وقایعى را تداعى مى کند که طى آن این سرزمین به فاطمه علیهاالسلام بخشیده شد، و سپس از آن حضرت به اجبار گرفته شد و در نتیجه حضرت براى دفاع از حق خود مراحلى را طى کردند.

نخستین سؤالى که مسئله ى «فدک» در ذهنها ایجاد مى کند آن است که چرا «غصب فدک» در میان غصبهایى که از حقوق اهل بیت علیهم السلام شده شاخص است و اهمیت آن در کدام نقطه نهفته است؟ چرا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسلام این اندازه بر سر آن پافشارى کردند؟ چرا ائمه ى معصومین علیهم السلام در فرصتهاى مناسب آن را نزد مردم مطرح مى کردند و نام آن را زنده نگاه مى داشتند؟

براى بدست آوردن علت یا علل اصلى مسئله، مطالعه ى کامل و تحلیل همه جانبه ى تاریخ فدک از ابتداى فتح آن سرزمین تا پایان اقدامات غاصبین و نیز اقدامات امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسلام در مقابل آنان، بهترین راهگشا است و عمق فاجعه و ریشه هاى اصلى آن را روشن مى کند.

اهداف خطابه ى فدک

در سخنان صدیقه کبرى علیهاالسلام قبل از همه، شخص آن بزرگ بانوى جهان معرفى شده است، و در مرحله ى بعد دشمنان فاطمه علیهاالسلام شناسایى شده اند. این سند محکم بطور علنى بر همگان روشن ساخته که صاحب مقام «رِضى فاطِمَهَ رِضَى اللَّهِ» و آنکه غضب او غضب پروردگار است، بر چه کسانى غضب کرد و آنان چگونه نارضایتى او را فراهم آوردند و عکس العمل حضرت در برابر آنان چه بود.

خطبه ى فدکیه پرده هاى نفاق را کنار زد و چهره ها را معرفى کرد تا نسلهاى آینده به اشتباه نیفتند، و چراغ همیشه روشنى در پیش رو داشته باشند که راه سوء استفاده ى دزدان عقیده را مسدود نماید، و راه آل محمد علیهم السلام بخوبى شناخته شود.

نظر دهيد