فتاوی اهل سنت 1 (بيست سال دوران باردارى)

فتاوی اهل سنت ۱ (بیست سال دوران باردارى)

فتاوی اهل سنت ۱ (بیست سال دوران باردارى)

أبو حنیفه گفته است: اگر مردى بیست سال دور از همسرش زندگى کند و در این مدّت رابطه اى با وى نداشته باشد و افرادى هم شهادت دهند که در مدّت بیست سال از جمع آنان جدا نشده، سپس  همسرش باردار شود فرزند در رحم متعلّق به همان مرد است. همچنین اگر پس از بازگشت از سفر بچّه اى یکساله یا بیشتر در آغوش همسرش دید، آن بچّه فرزند خود او خواهد بود. (۴)

(۴) الایضاح  – الفضل بن شاذان الأزدی ص ۹۲

ادامه دارد….

۲ نظر

  1. محمد تقی گفت:

    BABA SHOMA DIGE KI HASTIN?2ROGH POSHT 2ROGH…SONNYHA HAME EMAMARO GHABOL DARAN SHOMA DARIN MARDOMO GOL MIZANIN….AZ KHODA BETATARSIN

  2. foad گفت:

    منابع نوشته از اهل سنته دقت کن

نظر دهيد