عکس: قرآن اهدایی ارشاد با نماد فراماسونری

عکس: قرآن اهدایی ارشاد با نماد فراماسونری

عکس: قرآن اهدایی ارشاد با نماد فراماسونری

قرآنی توسط انتشارات دارالعلم قم در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است که طرح روی جلد آن شبیه ستاره داوود است!

این قرآن که در چاپخانه‌ی شرکت چاپ قدس منتشر شده است اخیراً نیز تعدادی از آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دانشگاه تهران اهدا شده است.
ستاره داوود بخش اصلی پرچم رژیم صهیونیستی است و از نمادهای فراماسونری محسوب می‌شود.
منبع : تریبون

نظر دهيد