عکس / قبض جریمه برای حضور با حجاب در جشنواره کن !

عکس / قبض جریمه برای حضور با حجاب در جشنواره کن !

عکس / قبض جریمه برای حضور با حجاب در جشنواره کن !
سه خانم مسلمان برقع پوش در مقابل محل برگزاری جشنواره ˝کن ˝ ایستادند و چکی که جریمه حضورشان با برقع را بیان می کند، بصورت نمادین در دست گرفتند.
این سه خانم مسلمان برقع پوش در مقابل محل برگزاری جشنواره “کن ” ایستادند و چکی که جریمه حضورشون با برقع را بیان می کند بصورت نمادین در دست گرفتند.
فرانسه اولین کشوری بود که حضور زنان برقع پوشودر جامعه ممنوع اعلام کرد. جریمه عدم رعایت این قانون ۱۵۰ یورو (۲۱۶دلار)در نظر گرفته شده است.
منبع : شیعه نیوز

نظر دهيد