عکس / ابتكار بسیجی در اعزام رزمندگان

عکس / ابتکار بسیجی در اعزام رزمندگان

عکس / ابتکار بسیجی در اعزام رزمندگان

 

 

گذشتنِ مسافر از زیر قرآن، سنت حسنه ای است که در میان ایرانیان به باوری عمیق تبدیل شده است.

در جبهه های جنگ نیز، زمانی که رزمندگان به سوی خط مقدم و مناطق عملیاتی راهی می شدند، حتما از زیر قرآن عبور می کردند.

در تصویر زیر، نمونه ای از خلاقیت بسیجی برای عبور دادن خیل کثیری از بسیجیان از زیر قرآن دیده می شود. یک بسیجی، بر فراز بیل یک لودر ایستاده و قرآنی را به دست گرفته، و کامیون های مملو از نیروهای بسیجی که عازم خط مقدم نبرد می باشند از زیر آن عبور می کنند.

ابتکاری بسیجی برای اعزام رزمندگان

 

منبع : مشرق

نظر دهيد