علی امیر المومنین یا عمر امیرالمومنین؟!

علی امیر المومنین یا عمر امیرالمومنین؟!

علی امیر المومنین یا عمر امیرالمومنین؟!

چه کسی امیر المومنین است؟


آیا شیعه راست می گوید یا اهل سنت؟!


مقدمه:


یکی از کلماتی که بین برادران شیعه و سنی مورد بحث می باشد (امیرالمومنین) می باشد.


برادران شیعه این لقب را مخصوص علی بن ابیطالب می دانند. ولی برادران اهل سنت به تمامی خلفا اطلاق می کنند و چنین می گویند:


امیرالمومنین عمر بن خطاب


امیر المومنین معاویه


و….


بررسی می کنیم که کلام شیعه درست است یا سنی.


الف: جناب عمر بن خطاب امیرالمومنین


طبق نقل شیعه و سنی اولین کسی که خویش را امیرالمومنین معرفی کرد جناب عمر بن خطاب بود.


 


مجمع الزوائد – الهیثمی – ج ۵ – ص ۱۹۹


فى مناقب عمر  أول من سمى أمیر المؤمنین .


ترجمه: یکی از مناقب عمر بن خطاب این می باشد که او اولین کسی است که (امیرالمومنین) نام گرفت


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


کتاب الأوائل – ابن أبی عاصم – ص ۷


سیدنا عمر بن الخطاب فقد فقد قال العسکری عنه فی أوائله : ۱ – هو أول من سمی أمیر المؤمنین


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأذکار النوویه – یحیى بن شرف النووی – ص ۳۶۱


على نقل الاتفاق على أن أول من سمی أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تاریخ مدینه دمشق – ابن عساکر – ج ۴۴ – ص ۹


 أول من سمی أمیر المؤمنین


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أسد الغابه – ابن الأثیر – ج ۴ – ص ۷۸


هو أول من سمى أمیر المؤمنین


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تعجیل المنفعه – ابن حجر – ص ۲۱۷


هو أول من سمى أمیر المؤمنین


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إسعاف المبطأ برجال الموطأ – جلال الدین السیوطی – ص ۸۰


هو أول من سمی أمیر المؤمنین


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إمتاع الأسماع – المقریزی – ج ۱ – ص ۷۸


أول من سمی أمیر المؤمنین فی الإسلام


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مجمع الزوائد|الهیثمی|۵|۸۰۷|مصادر حدیث سنى – فقه|||۱۴۰۸ – ۱۹۸۸ م||دار الکتب العلمیه – بیروت – لبنان||طبع بإذن خاص من ورثه حسام الدین القدسی مؤسس مکتبه القدسی بالقاهره


کتاب الأوائل|ابن أبی عاصم||۲۸۷|مصادر حدیث سنى – عام|محمد بن ناصر العجمی||||دار الخلفاء للکتاب الإسلامی – الکویت||


الأذکار النوویه|یحیى بن شرف النووی||۶۷۶|مصادر حدیث سنى – عام||جدیده منقحه ومصححه|۱۴۱۴ – ۱۹۹۴ م||دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت – لبنان||


تاریخ مدینه دمشق|ابن عساکر|۴۴|۵۷۱|مهمترین مصادر رجال سنى|علی شیری||۱۴۱۵|دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت – لبنان|دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت – لبنان||


أسد الغابه|ابن الأثیر|۴|۶۳۰|مهمترین مصادر رجال سنى|||||دار الکتاب العربی – بیروت – لبنان||انتشارات إسماعیلیان – طهران


تعجیل المنفعه|ابن حجر||۸۵۲|مهمترین مصادر رجال سنى|||||دار الکتاب العربی – بیروت – لبنان||


إسعاف المبطأ برجال الموطأ|جلال الدین السیوطی||۹۱۱|مهمترین مصادر رجال سنى|موفق فوزی جبر|الأولى|۱۴۱۰|دار الهجره للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت|دار الهجره للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت||


إمتاع الأسماع|المقریزی|۱|۸۴۵|مصادر تاریخ|تحقیق وتعلیق : محمد عبد الحمید النمیسی|الأولى|۱۴۲۰ – ۱۹۹۹ م||منشورات محمد علی بیضون ، دار الکتب العلمیه – بیروت – لبنان||


البته دلیل جناب عمر بن خطاب هم جالب بوده است.


زمانی که مردم برای بیعت با او به نزدش امدند. چنین گفتند. ( خلیفه خلیفه رسول) عمر بن خطاب گفت اگر چنین شود کلام طولانی شود.شما مومنین هستید و من امیرتان پس از این به بعد مرا (امیرالمومنین) بخوانید.


 


تاریخ مدینه دمشق – ابن عساکر – ج ۳۰ – ص ۲۹۷


 فلما کان عمر بن الخطاب أرادوا أن یقولوا خلیفه خلیفه رسول الله ( صلى الله علیه وسلم ) قال عمر هذا یطول قالوا لا ولکنا أمرناک علینا فأنت أمیرنا قال نعم أنتم المؤمنون وأنا أمیرکم فکتب أمیر المؤمنین


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تاریخ مدینه دمشق|ابن عساکر|۳۰|۵۷۱|مهمترین مصادر رجال سنى|علی شیری||۱۴۱۵|دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت – لبنان|دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت – لبنان||


ب: علی امیرالمومنین


در روایات اهل سنت پیامبر تنها یک نفر را به عنوان امیرالمومنین معرفی کرده است. آن شخص هم کسی نیست جز علی بن ابیطالب. اما روایت مورد نظر:


۱-انس بن مالک


 


شرح نهج البلاغه – ابن أبی الحدید – ج ۹ – ص ۱۶۹


الخبر التاسع : ” یا أنس ، أسکب لی وضوءا ” ، ثم قام فصلى رکعتین ، ثم قال : ” أول من یدخل علیک من هذا الباب إمام المتقین ، وسید المسلمین ، ویعسوب الدین ، وخاتم الوصیین وقائد الغر المحجلین ” . قال أنس : فقلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار ، وکتبت دعوتی ، فجاء على ، فقال : صلى الله علیه وسلم : ” من جاء یا أنس ” ؟ فقلت : على ، فقام إلیه مستبشرا


خلاصه ترجمه: پیامبر به انس بن مالک فرمود:  اولین کسی که داخل شود از این باب اما متقین و سید مسلمین و ……………همانا امد علی بن ابیطالب


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تاریخ مدینه دمشق – ابن عساکر – ج ۴۲ – ص ۳۸۶


قال رسول الله ( صلى الله علیه وسلم ) یا أنس أسکب لی وضوءا ثم قام فصلى رکعتین ثم قال یا أنس أول من یدخل علیک من هذا الباب أمیر المؤمنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین قال أنس قلت اللهم أجعله رجلا من الأنصار وکتمته إذ جاء علی فقال من هذا یا أنس فقلت علی فقام مستبشرا فاعتنقه ثم جعل یمسح عن وجهه بوجهه ویسمح عرق علی بوجهه فقال یا رسول الله لقد رأیتک صنعت شیئا ما صنعت بی قبل قال وما یمنعنی وأنت تؤدی عنی وتسمعهم صوتی وتبین لهم ما اختلفوا فیه بعدی


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الموضوعات – ابن الجوزی – ج ۱ – ص ۳۷۶ – ۳۷۷


ثم قال : یا أنس أول من یدخل علیک من هذا الباب أمیر المؤمنین ‹ صفحه ۳۷۷ › وسید المرسلین وقائد الغز المحجلین وخاتم الوصیین . قال أنس : فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار ، إذ جاء علی علیه السلام . قال : من هذا یا أنس ؟ فقلت : على ، فقام مستبشرا فاعتنقه “


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


میزان الاعتدال – الذهبی – ج ۱ – ص ۶۴


عن أنس أن النبی صلى الله علیه وسلم قال لی : أول من یدخل علیک من هذا الباب أمیر المؤمنین ، وسید المسلمین ، وقائد الغر المحجلین ، وخاتم الوصیین . . الحدیث بطوله .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لسان المیزان – ابن حجر – ج ۱ – ص ۱۰۷


عن انس رضی الله عنه ان النبی صلى الله على وآله وسلم قال لی أول من یدخل علیک من هذا الباب أمیر المؤمنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین الحدیث بطوله رواه عنه أیضا محمد بن عثمان بن أبی شیبه وذکره الأسدی فی الضعفاء وقال إنه منکر الحدیث وذکره ابن حبان فی الثقات


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


المناقب – الموفق الخوارزمی – ص ۸۵


قال : یا أنس ، أول من یدخل علیک من هذا الباب ، أمیر المؤمنین ، وسید المسلمین ، وقائد الغر المحجلین ، وخاتم الوصیین ، قال قلت : اللهم أجعله رجلا من الأنصار وکتمته ، إذ جاء علی فقال : من هذا یا أنس ؟ فقلت : علی ، فقام مستبشرا


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول (ع) – محمد بن طلحه الشافعی – ص ۱۲۶ – ۱۲۷


 قال رسول الله ( ص ) : ( یا أنس أول من یدخل علیک من هذا الباب أمیر المؤمنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین ) . قال أنس : قلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار وکتمته إذ جاء علی ( علیه السلام ) . ‹ صفحه ۱۲۷ › فقال ( ص ) : ( من هذا یا أنس ؟ ) . فقلت : علی . فقام مستبشرا


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ینابیع الموده لذوی القربى – القندوزی – ج ۲ – ص ۴۸۸


 یا أنس أسکب لی وضوءا ، ثم قام فصلى رکعتین . ثم قال : أول من یدخل علیک من هذا الباب إمام المتقین ، وسید المسلمین ، ویعسوب الدین ، وخاتم الوصیین ، وقائد الغر المحجلین . قال أنس : فقلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار [ وکتبت دعوتی ] ، فجاء علی . فقال صلى الله علیه وآله وسلم : من جاء یا أنس ؟ فقلت : علی . فقام إلیه مستبشرا فاعتنقه


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


شرح نهج البلاغه|ابن أبی الحدید|۹|۶۵۶|مصادر حدیث سنى – عام|محمد أبو الفضل إبراهیم||||مؤسسه إسماعیلیان للطباعه والنشر والتوزیع||


تاریخ مدینه دمشق|ابن عساکر|۴۲|۵۷۱|مهمترین مصادر رجال سنى|علی شیری||۱۴۱۵|دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت – لبنان|دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع – بیروت – لبنان||


الموضوعات|ابن الجوزی|۱|۵۹۷|مهمترین مصادر رجال سنى|ضبط وتقدیم وتحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان|الأولى|۱۳۸۶ – ۱۹۶۶ م||المکتبه السلفیه – المدینه المنوره||


میزان الاعتدال|الذهبی|۱|۷۴۸|مهمترین مصادر رجال سنى|علی محمد البجاوی|الأولى|۱۳۸۲ – ۱۹۶۳ م||دار المعرفه للطباعه والنشر – بیروت – لبنان||


لسان المیزان|ابن حجر|۱|۸۵۲|مهمترین مصادر رجال سنى||الثانیه|۱۳۹۰ – ۱۹۷۱ م||مؤسسه الأعلمی للمطبوعات – بیروت – لبنان||الطبعه الأولى بمطبعه مجلس دائره المعارف النظامیه الکائنه فی الهند بمحروسه حیدر آباد الدکن عمرها الله إلى أقصى الزمن سنه ۱۳۲۹ هجریه


المناقب|الموفق الخوارزمی||۵۶۸|مصادر سیره پیامبر وائمه|الشیخ مالک المحمودی – مؤسسه سید الشهداء (ع)|الثانیه|ربیع الثانی ۱۴۱۴|مؤسسه النشر الإسلامی|مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه||


مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول (ع)|محمد بن طلحه الشافعی||۶۵۲|مصادر سیره پیامبر وائمه|ماجد ابن أحمد العطیه||||||


ینابیع الموده لذوی القربى|القندوزی|۲|۱۲۹۴|مصادر سیره پیامبر وائمه|سید علی جمال أشرف الحسینی|الأولى|۱۴۱۶|أسوه|دار الأسوه للطباعه والنشر||


۲- ام المومنین ام سلمه


 


المناقب – الموفق الخوارزمی – ص ۱۴۲


قال : یا أم سلمه اشهدی واسمعی هذا علی أمیر المؤمنین وسید المسلمین وعیبه علمی ، وبابی الذی اوتى منه ، أخی فی الدنیا ، وخدنی فی الآخره ، ومعی فی السنام الاعلى


ترجمه: پیامبر به ام سمه چنین فرمودند: ای ام سلمه بشنو که این علی امیرمومنان و آقای مسلمین هست و دربی است که با او به من میرسی و برادرم هست در دنیا……………….


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المناقب|الموفق الخوارزمی||۵۶۸|مصادر سیره پیامبر وائمه|الشیخ مالک المحمودی – مؤسسه سید الشهداء (ع)|الثانیه|ربیع الثانی ۱۴۱۴|مؤسسه النشر الإسلامی|مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه||


حال چند سوال؟
الف: آیا جناب عمر بن خطاب این روایات را نشنیده بود که تنها کسی که امیرالمومنین هست علی بن ابیطالب می باشد؟


ب: اگر اینگونه که برادران اهل سنت می گویند که هر کسی که زمامدار امور مسلمین باشد امیرالمومنین هست. پس باید به ملک عبدالله پادشاه عربستان بگویند (امیرالمومنین) ملک عبدالله شخصی است که در محفلی با جناب بوش میگساری کرده است.
باید به محمد رضا پهلوی بگویند (امیرالمومنین)
باید به جناب احمدی نژاد بگویند (امیرالمومنین) زیرا امور مسلمین و مومنین زیر نظرش هست.
البته می توانند توجیه کنند و بگویند منظور از زمامداری که عالم به احکام اسلام باشد.
خب یک سوال؟
اگر جناب عمر بن خطاب عالم به دستورات دین بود. چرا امر به رجم زن دیوانه میکرد؟
چرا امر به رجم زنی میکرد که بعد از ۶ماه فرزندش به دنیا آمد؟
و صدها چرای دیگر..
حال شما بگویید: شیعه طبق نص کلام رسول به اشخاص لقب میدهد. یا برادران اهل سنت؟

۱ نظر

  1. غلامرضا گفت:

    بنام خدا–به نظراین حقیرامیرالمومنین به کسی خطاب میگردد که بانی وبوجوداورنده اسلام انراتاییدوبران صحه بگذارند و پیامبر اکرم(ص) فقط حضرت علی (ع) را درمحل غدیرخم جانشین بعدازخودش را تعیین کردند -بنابراین امیرالمومنین لقب حضرت علی (ع) میباشد ونه دیگرغاصبین–پیروزی مسلمانان را برکفار وبربدعت گذارن ازخداوند منان خواستارم

نظر دهيد