عذاب های جهنم

عذاب های جهنم

عذاب های جهنم

 

عذابهای جهنم نیز همانند نعمتهای بهشت به دو قسم تقسیم می شود؛ قسمتی از آن مادی و جسمانی است و قسمتی معنوی و روحانی.

الف- عذابهای جسمانی:
این قسمت از عذابها به حدی سخت و طاقت فرسا است که فرد حاضر است همه را فدا کند تا خود عذاب نکشد؛ قرآن در این باره می فرماید: «در آن روز خداوند او را آنچنان مجازات می کند که هیچکس مجازاتی همانند او مجازات نخواهد کرد و او را چنان به بند می کشد که هیچکس دیگری را آنگونه به بند نکشیده است.۱»
فهرست برخی از عذابهای مادی به قرار زیر است:
۱- غذاها و نوشیدنیهای مرگبار و کشنده
۲- لباسهای آتشین
۳- بادهای سوزان
۴- سایه های سوزان
۵- تبدیل پوستهای سوخته شده به پوستهای جدید
۶- داغ کردن صورت و پشت و پهلو توسط سکه های طلا و نقره
۷- به قل و زنجیرهای سنگین کشیدن
۸- زندانهای تنگ و خفقان آور
۹- نواخته شدن ضربه های آتش بر چهره ها

قرآن می فرماید: «درخت زقوم غذاهای گنهکاران است همانند فلز گداخته در شکم ها می جوشد، جوششی همچون آب سوزان.۲»

در مورد لباس و قل وزنجیر و آتش به چهره ها خوردن آمده است: «و در آن روز مجرمین را همراه هم در قل و زنجیر می بینی، لباسشان از قطران است (ماده ای چسبنده، بدبو و قابل اشتعال) و صورتهایشان را از آتش می پوشاند.۳»

در مورد بادهای کشنده و سایه های سوزان می فرماید: «و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالی! آنها میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند و در سایه دودهای متراکم و آتشزا! سایه ای که نه خنک است و نه برطرف کننده ناراحتی.۴»

در مورد زندانهای خفقان آور: «و هنگامی که در جایگاه تنگ و محدود از جهنم افکنده می شوند، در حالیکه در قل و زنجیرند، فریاد واویلای آنها بلند می شود.۵»

ب- عذابهای روحانی:
۱- غم و اندوه جانکاه
۲- حسرت بی پایان
۳- افتضاح و رسوایی
۴- تحقیر و سرزنش مداوم و فراوان
۵- برخورد خشونت آمیز و سخت گیرانه
۶- مورد لعنت و نفرین واقع شدن
۷- محیط غیر دوستانه و آمیخته با کینه و دشمنی
۸- سخن نگفتن خدا با آنها و محرومیت از نظر رحمت حق
۹- خفت و خواری
۱۰- ترساندن و برخورد شدید آتش
۱۱- خلود و جاودانگی

درباره رسوایی اهل جهنم قرآن می فرماید: «پروردگارا هرکه را به آتش داخل کرده ای او را خوار و رسوا ساخته ای و اینچنین افراد ستمگر یاوری ندارند.۶»
در مورد اندوه جانکاه: «هرگاه بخواهند از غم و اندوه دوزخ خارج شوند آنها را به آن بازمی گردانند و به آنها گفته می شود بچشید عذاب سوزان را.۷»

در مورد سخن نگفتن خداوند با آنها و نظر رحمت به آنان نکردن می فرماید: «خداوند در قیامت با آنها سخن نمی گوید و به آنها نظر نمی کند، پاکشان نمی سازد و برای آنها عذاب دردناکی است.۸»

درباره خفت و خواری جهنمیان: «برای کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذابی خوار کننده خواهد بود، آتش با عصبانیت و برخوردی بسیار ترس آور از دور به آنها حمله می کند و هنگامی که آتش آنها را از دور می بیند صدای وحشتناک و خشم آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است می شنوند.۹»

پی نوشت:
۱- فجر ۲۵ و۲۶
۲- دخان ۴۳ – ۴۶
۳- ابراهیم ۴۹ و ۵۰
۴- واقعه ۴۱ – ۴۴
۵- فرقان ۱۳
۶- آل عمران ۱۹۲
۷- حج ۲۲
۸- آل عمران ۷۷
۹- فرقان ۱۲

۱ نظر

  1. ریحانه گفت:

    سلام نوشته هاتون واقعا جالب بودن…ارزش خوندن داشتن…بای

     

نظر دهيد