شناختی اجمالی نسبت به حجر بن عدی

شناختی اجمالی نسبت به حجر بن عدی

شناخت اجمالى
یکى از قبایلى که در کوفه مى زیست کنده بود.حجر را به سبب آن که از این قبیله بود.حجربن عدى کندى مى گفتند.
چون اهل خیر مى گذاشت ،به حجر الخیر نیز معروف بود.
پیش اسلام به دنیا آمده بود؛اما در سال هاى آخر عمر رسول خدا صلى الله علیه و آله توفیق یافت که مسلمان شود.از این رو،بهره گیرى وى از حضور پیامبر،چندسالى بیش نبود؛اما پیوسته در عمر خویش ،پیکارگرى در راه حق بود.در جنگ قادسیه در زمان خلیفه دوم حضور داشت و فاتح مرج عذاربود.(۲)
وى ،عابدى پارسا،مجاهدى ظلم ستیز،آمر به معروف و ناهى از منکر بود و از پیامبر خدا و امیرمؤمنان حدیث روایت مى کرد.او شیفته نماز و نیایش ‍ ،مستجاب الدعوه و از اصحاب برجسته پیامبر خدا صلى الله علیه و آله بود.چنان دلباخته زهد و عبادت و نماز و روزه بود که او راراهب اصحاب محمدمى گفتند(۳).هم در زیبایى چهره ،از خوش سیماترین مردان کوفه بود(۴) و هم در زیبایى روح و کمال اخلاقى ،از نوادر روزگار به شمار مى رفت .
گر تولد او را آنچنان که گفته اند – در عصر جاهلیت بدانیم ،هنگامى که پس ‍ از فتح مکه به اسلام گروید،حدود ۲۷ سال داشت .هر چند دیر اسلام آورد و در سن او در آن هنگام چندان زیاد نبود،ولى در عمق ایمان و صداقت عقیده و باور استوار نسبت به دین خدا رسالت پیامبر،از بسیارى از کهن سالان و سابقه داران پیشتر و بارزتر بود.
به تعبیر مرحوم سیّدمحسن امین :حجر،از نیکان صحابه بود،فرماندهى شجاع ،بلند همت ،عابد و زاهد ،مستجاب الدعوه ،عارف به خدا،مطیع محض فرمان پروردگار،حق گوى صریح ،ظلم ستیز صبور،بى هراس از شهادت ،ایثارگر در راه خدا واز هواداران خالص امیرالمؤمنین علیه السلام بود.این که از سوى حضرت على علیه السلام به فرماندهى سپاه در جنگ جمل و صفین برگزیده شد،نشانه شجاعت اوست .حاضر بود که بمیرد ،ولى خوارى و ذلت نپذیرد .آغوش به روى شهادت گشود؛اما حاضر نشد از على علیه السلام بیزارى بجوید و خود را از مرگ برهاند و حاضر شد که پسرش پیش از خودش شهید شود ،تا مبادا با دیدن تیغ جلاد بالاى سر پدرش ، سست شود و دست از ولاى على بردارد… .tabarri12.jpg)
اینها گوشه اى از فضیلت هاى اخلاقى و روحى حجربن عدى است ،که او را شایسته الگو بودن براى هر مسلمان حق جو و شهادت طب و وفادار به آرمان هاى والا ساخته است .

 

۲-نام منطقه اى در شمال دمشق ، حجر و یارانش را در همان جا نیز شهید کردند و مدفن آنان نیز همان جاست .
۳-حاکم نیشابورى ، مستدرک صحیحین ، ج ۳، ص ۴۶۸٫
۴-الاغانى ، ج ۱۶، ص ۸۹٫
۵-اعیان الشیعه ، ج ۴، ص ۵۷۱

نظر دهيد