سخنرانی های محرم

سخنرانی های محرم

سخنرانی های محرم

ico-vije-03

 
۱ دانلود (۱) ۹,۳۱۴ ۰:۳۹:۴۳ صفات امام حسین (ع) حجت الاسلام دانشمند
۲ دانلود (۲) ۸,۸۴۸ ۰:۳۷:۴۳
۳ دانلود (۳) ۹,۳۲۴ ۰:۳۹:۴۵
 
۱ دانلود ۵۵۶ ۰:۰۱:۳۴ سلام بر حسین (ع) آیت الله بهجت
 
 
۱ دانلود (۱) ۶,۵۷۳ ۰:۲۸:۰۲ حرکت امام حسین حجت الاسلام قرائتی
۲ دانلود (۲) ۸,۳۲۸ ۰:۳۵:۳۱
۳ دانلود (۳) ۵,۰۵۹ ۰:۲۱:۳۴
۴ دانلود (۴) ۶,۶۶۸ ۰:۲۸:۲۶
۵ دانلود (۵) ۶,۷۹۴ ۰:۲۸:۵۸
 
۱ ولایت ستیزی ۷,۵۳۹ ۰:۳۲:۰۰ عاشورا و شهادت امام حسین (ع) حجت الاسلام رفیعی
۲ بعد عرفانی کربلا ۱۱,۲۳۱ ۰:۴۷:۵۴
۳ خواص عاشورا  ۸,۴۹۲ ۰:۳۶:۳۹
 
۱ دانلود (۱) ۲۱,۸۵۲ ۰:۳۹:۴۳ تحریفات عاشورا شهید مرتضی مطهری
۲ دانلود (۲) ۲۱,۶۱۹ ۰:۳۷:۴۳
۳ دانلود (۳) ۱۹,۴۹۲ ۰:۳۹:۴۵
 
۱ دو طفلان مسلم   ۱۲,۵۴۴ ۰:۵۳:۳۱ عاشورا و شهادت امام حسین (ع) مرحوم کافی
۲ شب عاشورا ۱۴,۸۲۱ ۱:۰۳:۰۰
 
۱ دانلود ۱۲,۸۸۸ ۰:۵۴:۵۹ معرفت عاشورایی وانواع معرفت انسان حجت الاسلام انصاریان

 

 

نظر دهيد