سخنرانی با موضوع امام جواد (ع)

سخنرانی با موضوع امام جواد (ع)

سخنرانی با موضوع امام جواد (ع)

امام جواد (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع سخنران
۱ فاخر تبریزی ۶۳۲ ۰:۰۲:۴۰ حکایاتی از امام جواد (ع) حجت الاسلام
هاشمی نژاد
۲ جواد است جواد ۲۰۶ ۰:۰۰:۵۱
۳ نامه ای به امام جواد (ع) ۷۸۴ ۰:۰۳:۱۹
۴ مریض در بستر ۱,۱۶۵ ۰:۰۴:۵۶ حجت الاسلام انصاریان
۵ سنی ناصبی ۲,۱۶۷ ۰:۰۹:۱۳ حجت السلام رفیعی
۱ دانلود قسمت اول ۷۱۶ ۰:۰۶:۰۴ درباره حضرت جواد الائمه (ع) مرحوم کافی
۲ دانلود قسمت اول ۱,۱۱۴ ۰:۰۹:۲۷

 

 

 

 

 

نظر دهيد