روش نهی از منکرتوسط عمر سراپا منکر!!!!!!!!!

روش نهی از منکرتوسط عمر سراپا منکر!!!!!!!!!

نهی از منکر به شیوه عمر !!!

در یکى از شبها که در کوچه هاى مدینه گشت مى زد، صداى آواز مردى را از درون خانه اش شنید، ناگهان از دیوار بالا رفت ! و پایین آمد! و به نزد او رفت . عمر دید زنى و ظرفى از شراب نزد اوست . گفت : اى دشمن خدا! پنداشتى که خداوند تو را با این معصیت مى پوشاند؟

وقتی صاحب خانه او را دید گفت: ای خلیفه وقت! اگر ما یک گناه کردیم- تو شش گناه کردی و اگر از ما یک مخالفت امر خدا صادر شده از تو چندین مخالفت صادر شده.

 

اگر قبول نداری بشنو تا بگویم:

اولا: تجسس کرده ای و خداوند فرموده: “و لا تجسسوا”  یعنی تجسس عیوب مردم نکنید که خداوند عیب پوش است.

ثانیا: خداوند فرموده : “و لیس البر ان تاتوا البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقی و اتوا البیوت من ابوابها”  یعنی: خوب نیست از پشت بام خانه ها داخل خانه مردم شدن و نیکی آن است که از خدا بپرهیزید و از در خانه مردم در آیید. تو از در نیامدی. از دیوار آمدی و از نیکی و تقوا که خدا فرموده چیزی به جا نیاوردی.

ثالثا: خداوند فرموده: “ان بعض الظن اثم”  تو گمان بد در حق مردم و در حق ما می بری

رابعا: خداوند فرموده: ” ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا” و تو تحقیق نکرده بر سر ما آمدی.

خامسا: آنکه خداوند به بندگان فرموده بی رخصت و اجازه به خانه کسی داخل نشوید:

“لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها”  اگر این خانه توست بگو. و اگر ادعای انیست (دوستی) میکنی انیس و دوست از بام خانه در نمی آید. و خداوند فرموده هرگاه داخل خانه کسی شوید بر اهل ان خانه سلام کنید که در سلام سلامتی است و ترکش در عرف قبیح است. در هیچ مذهبی نیست که تسلیم و تواضعی نباشدو تو سلام نکردی.

سادساً: آنکه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد. پس از رعایت آن مراتب دستور به کشتن او میدهند. ولی تو قبل از آنکه مراتب را رعایت کنی برای کشتن من آمدی.  دیگر آنکه تو جانشین رسول خدایی-تو را تمکین در کار است. شب گردی چیز دیگریست و جانشین رسول خدا دیگر. یعنی وظیفه تو شب گردی نیست.
وقتی عمر این مسائل را شنید خجالت کشیدو از آن شخص عذر خواست.  (۱)

روایات زیادی همچون روایت فوق ذکر شده اند که همگی بیان کنند اصرار و سعی زیاد عمر در تجسس خانه های مردم دارد. در حالیکه در قران و روایات تاکید بسیار زیادی شده است که: “تجسس نکنید”.

(مکارم الاخلاق نوشته خرائطی حدیث ۳۶۹۶ – شرح نهج البلاغه ابن أبى الحدید ج۳ص ۹۶، احیاء العلوم غزالی ص ۱۳۷ – الغدیر للامینی ج ۶ / ۱۲۱، الریاض النضره ج ۲ / ۴۶ ط ۱، شرح نهج البلاغه لابن أبى الحدید ج ۱ / ۶۱ وج ۳ / ۹۶ ط ۱، الدر المنثور ج ۶ / ۹۳، الفتوحات الاسلامیه ج ۲ / ۴۷۷٫ )

۱ نظر

  1. علی گفت:

    این همه دم از آقا و ولایت می زنید
    لااقل به پیام آقا ، این منادی وحدت گوش بدهید . گیریم خاطراتی که از خلفا نقل نمودید صحیح هم باشد انصافا دور از اتحاد و شیوه اهل بیت عصمت و طهارت است که با این لحن آنها را مورد خطاب قرار بدهید
    .به مواضع حضرت امام برگردید.این چه سایت مزخرفی است

نظر دهيد