روزهای آخرالزمان (2) / عاق والدین

روزهای آخرالزمان (۲) / عاق والدین

روزهای آخرالزمان (۲) / عاق والدین

مرد معتاد را به هزار و یک جرم گرفته بودند و تصویرش را در تلویزیون شطرنجی کرده بودند. پیرزن با عینک ته استکانیش را با گوشه ی چارقدش پاک کرد و با دقت بیشتری به صفحه تلویزیون نگاه کرد. مطمئن که شد، نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد. زن آهی کشید و گفت: آنقدر من و پدرت را با کمر زدی  و مایه ی آبرو ریزیمان شدی، این هم شد نتیجه ی زندگیت.

شاید شما هم در اطرافتان افرادی را دیده اید که والدینشان را بسیار اذیت می کنند. البته در زمانه ی ما بی احترامی و سرکشی فرزندان در مقابل پدر و مادر بیشتر به چشم می خورد.

رسول خدا(ص) در مورد عاق والدین می فرمایند:
«… در احکام مذهبی از یکدیگر دوری جویند، برای دروغ همدیگر را دوست بدارند و برای راستگوئی از یکدیگر قهر کنند… اگر اینها واقع شود، اولاد عاق والدین می شود، باران کمتر و در غیر موقع می بارد…».(۱)

«و می بینی که عاق والدین بودن رواج یافته، پدر و مادر سبک شمرده می شوند.»(۲)

جفا و تهمت به والدین
آیا شما از آن دست افرای هستید که در میان دوستانتان به خوش اخلاقی معروفند ولی در خانه بد اخلاق و بد عنق هستند؟

رسول خدا(ص) می فرمایند:
«انسان به پدر و مادرش جفا کرده، با دوستانش از راه وفا و صفا وارد می شود.» (۳) «فرزند به پدرش تهمت می زند، بر پدر و مادرش نفرین می کند و از مرگ آنها مسرور می شود.»(۴)

«مرد به برادرش حسد ورزیده، به پدرش دشنام می دهد و با شریکان از راه خیانت وارد می شود.»(۵)

آنچه باید باشد

تعریف عاق والدین:
علامه مجلسی در شرح کافی می گوید: عقوق والدین به این است که فرزند حرمت آن ها را رعایت نکند وبی ادبی نماید و آن ها را به خاطر رفتار و گفتاری برنجاند و آزار و اذیت کند و در چیزهایی که عقلا و شرعا مانعی ندارد از آن ها نافرمانی کند.

خداوند در جای جای قرآن بحث احترام به والدین را مطرح کرده و آن را در کنار مسئله توحید بیان فرموده است. برای مثال در سوره بقره، آیه ۸۳؛ سوره نساء، آیه ۳۶؛ سوره انعام، آیه ۱۵۱؛ سوره اسراء، آیه ۲۳؛ سوره مریم، آیه ۱۴ بر احسان به والدین تاکید شده است.

عاق والدین یکی از گناهان کبیره است و رسول خدا(ص) می فرمایند:
«از آزردن والدین بپرهیزید؛به درستی که بوی بهشت از هزار سال راه استشمام می شود ولی عاق والدین و قاطع رحم آن را نمی یابد. »(۶)
« و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد؛خدا را به غضب آورده است.»(۷)

عواقب عاق والدین
– عاق والدین آمرزیده شدنی نیست.
– نماز عاق والدین پذیرفته شده نیست.
– از رحمت خدا به دور است.
– عاق والدین گدایی و بدبختی می آورد.
– عاق والدین عاقبت به خیر نمی شود.

برای اطلاع بیشتر در این مورد می توانید به مطلب گناهان کبیره / عاق والدین مراجعه فرمایید

پی نوشت:
۱٫    روزگار رهایی، ج۲، ح۹۸۶٫
۲٫    بشاره الاسلام صفحه ۱۳۴، منتخب الاثر صفحه ۴۳۱ و بحارالانوار جلد ۵۲ صفحه ۲۵۹
۳٫    الزام الناصب صفحه ۱۸۲
۴٫    منتخب الاثر صفحه ۴۳۱، بشاره الاسلام صفحه ۱۳۴
۵٫    الزام الناصب صفحه ۱۸۱، بحارالانوار جلد ۵۲ صفحه ۲۶۳ و بشاره الاسلام صفحه ۲۳
۶٫    وسائل الشیعه؛ به نقل از گناهان کبیره دستغیب
۷٫    مستدرک؛  به نقل از گناهان کبیره دستغیب

اریحا

 

این روزها، روزهایی است که می توان بر اساس روایات نام آن را روزهای آخرالزمان گذاشت. روزهای آخرالزمان سلسله مطالبی است در مقام مقایسه آنچه که باید باشد و آنچه که در این روزگار رخ داده است؛ مقایسه احکام اسلام  در اصل و تغییرات آن در این زمانه.

 

نظر دهيد