روزهای آخرالزمان (16) / خواندن علوم دین برای غیر دین

روزهای آخرالزمان (۱۶) / خواندن علوم دین برای غیر دین

روزهای آخرالزمان (۱۶) / خواندن علوم دین برای غیر دین

http://www.tazohor.com/wp-content/uploads/2013/09/apocalypse.jpg

حتماً شما هم در اطرافتان آدم های زیادی را دیده اید که از منصبشان سوء استفاده می کنند و دست به کارهایی غیر از آنچه که وظیفه ی اصلیشان است، می زنند. فیلم «مارمولک» را به یاد دارید؟ حتماً به خاطر دارید که مرد جرم برای چه، دست به دزدیدن لباس روحانی زد و از آن لباس برای پیشبرد کارهایش چه استفاده هایی کرد؟

رسول خدا(ص) در توصیف علمای آخرالزمان می فرمایند:
«اقوامی برای غیر خدا درس فقه می خوانند، صرفاً برای مقام و ریاست به فقاهت می گرایند، قرآن را طبق خواسته های خود توجیه می کنند، و آئین خدا را با آراء خود تفسیر و تحلیل می کنند.»(۱)

امام علی (ع) نیز در این مورد می فرمایند:
«مردم فقه می آموزند ولی نه برای دین، دانش می اندوزند ولی نه برای عمل، با اعمال دینی حطام(مال اندک) دنیا را طلب می کنند.» (۲)

علم میانبر ثروت
چند وقت پیش با جوانی آشنا شدم که پشت لبش تازه سبز شده بود و برای به اصطلاح ادامه تحصیل وارد حوزه شده بود. هدفش را که از رفتن به حوزه پرسیدم، پوزخندی زد و گفت: این طوری بدون اینکه کار زیادی کنم حقوق می گیرم، تازه بعد از سه چهار سال، هم منبر می روم و هم راحت تر در ادارات دولتی استخدام می شوم، بروم دانشگاه که چه؟

«هنگامی که علم برای ریا و تظاهر و ثروت اندوزی کسب شود، خداوند برکاتش را از آن سلب می کند و زندگی چنین اشخاص را تنگ قرار می دهد و به خودش وا می گذارد. و کسی که خداوند او را به خودش وا گذارد، هلاک می شود.»(۳)

آنچه باید باشد
همان طور که در احادیث بالا دیدیم، در روزهای آخرالزمان مردم از علوم دینی، برای رسیدن به مال و منال و قدرت استفاده می کنند و این اصلاً مورد نظر دین اسلام نیست.
در مورد چنین اشخاصی، رسول خدا(ص) صراحتاً غضب خداوند را اعلام می دارند و جایگاه آنان را در آتش می دانند:

«کسی که علم را فرا گیرد و به آن عمل نکند، خداوند او را در روز رستاخیز به صورت نابینا محشور نماید. کسی که علم را برای دنیا به دست آورد و محبت دنیا را بر آن مقدم بدارد، مستوجب غضب الهی گردد و جایگاهش در پائین ترین درجه آتش است.»(۴)

هم چنین می فرمایند:
«هرگزعلم را برای افتخار و مباهات به علما، و مجادله با کوته فکران و جلبتوجه مردم نخوانید، کسی که این کار را انجام دهد در دوزخ است.»(۵)

پی نوشت:
۱٫    منتخب الاثر صفحه ۴۳۰، بحارالانوار جلد ۵۲ صفحه ۲۵۷، بشاره الاسلام صفحه ۲۲ و ۴۴ و الزام الناصب صفحه ۱۸۲
۲٫    بشاره الاسلام صفحه ۴۴، الزام الناصب صفحه ۱۸۰، الامام المهدی صفحه
۲۱۹ و بحارالانوار جلد ۵۲ صفحه ۲۵۸
۳٫    الزام الناصب صفحه ۱۸۶
۴٫    الزام الناصب صفحه ۱۸۶ و بشاره الاسلام صفحه ۱۳۴
۵٫    المحجه البیضاء جلد ۱ صفحه ۱۲۵ و اختصاص مفید صفحه ۲۵۱

اریحا

 

این روزها، روزهایی است که می توان بر اساس روایات نام آن را روزهای آخرالزمان گذاشت. روزهای آخرالزمان سلسله مطالبی است در مقام مقایسه آنچه که باید باشد وآنچه که در این روزگار رخ داده است؛ مقایسه احکام اسلام  در اصل و تغییرات آن در این زمانه.

نظر دهيد