روزهای آخرالزمان (1) / خوردن مال یتیم

روزهای آخرالزمان (۱) / خوردن مال یتیم

روزهای آخرالزمان (۱) / خوردن مال یتیم

اگر تا به حال گذرتان به سیرک افتاده باشد، حتماً دیده اید که شخصی با لباس های پرزرق و برق می آید و آتشی را از زیر پارچه در می آورد و با افتخار آن را در دهانش می گذارد. حنماً شما هم مانند سایر تماشاگران در ته ذهنتان مطمئن هستید که این خوردن آتش، تردستی ای بیش نیست.

خوردن آتش، جدی جدی
«کسانی که اموال یتیمان را به ناحق تصرف می کنند در حقیقت آتش خورده اند و به زودی به آتش سوزانی می سوزند»نساء/۹
اصطلاح خوردن آتش در قرآن فقط در مورد دو گروه به کار برده شده است یکی برای کسانی که مال یتیم را خورده اند و دیگری در مورد کسانی است که با کتمان حقایق و تحریف آیات الهی، منافعی به دست می آورند و این نشان از خاص بودن این دو معصیت است. 

 

 

خوردن مال یتیم در روایات
بار ها در روایات رسول خدا(ص) و ائمه(ع) خوردن مال یتیم را از گناهان کبیره شمرده اند و فرموده اند که از گناهانی است که خداوند وعده آتش بر آن داده، بلکه تصریح به کبیره بودن آن فرموده است.(۱)

ظالمانه خوردن مال یتیم
روزی پیامبر خدا(ص) به گروهی فرمودند: «روز قیامت جمعی محشور می شوند در حالی که شعله آتش از دهان آنها خارج می شود. گفتند: یا رسول الله اینها چه کسانی هستند؟

فرمودند: کسانی که از روی ستم مال یتیمان را می خورند.»(۲)

و در حدیثی از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل شده که کسی سؤال کرد این مجازات آتش درباره چه مقدار از غصب مال یتیم است؟ فرمود در برابر دو درهم.(۳)

آنچه باید باشد
همان طور که در بالا گفته شد، اهمیت موضوع یتیم نوازی و حفظ مال یتیم تا حدی است که خداوند ۲۳ آیه از آیات قرآن را به این موضوع اختصاص داده است(۴) و در روایات نیز پاداش زیادی برای حافظ مال یتیم و احسان کننده به او، در نظر گرفته شده است.

برای مثال رسول خدا(ص) بهترین خانه را خانه ای می دانند که یتیمی در آن مورد احسان قرار گیرد و بدترین خانه را خانه ای معرفی می کنند که در آن با یتیم بدرفتاری شود.

علاوه بر این، داخل شدن و سکونت در بهشت(۵)، برطرف شدن عذاب قبر( ۶)، نرم شدن قلب و برآورده شدن حاجت(۷) و ترفیع درجات و محو گناهان(۸) از اثرات این امر خیر است.

حفظ مال یتیم در آخرالزمان
در زمانه ی ما، آنچه هست با آنچه که درست است، زمین تا آسمان فرق دارد.
در روایات در توصیف روزهای آخرالزمان در مورد مال یتیمان آمده است:
«خوردن مال یتیمان را حلال کرده و رباخواری و کم فروشی کنند.»( ۹)
« کسی که اموال یتیمان را بخورد به عنوان آدم شایسته مورد ستایش قرار می گیرد.»(۱۰)

پی نوشت:
۱٫    http://www.andisheqom.com/Files/razael.php?idVeiw=29823&level=4&subid=29823
۲٫    وسایل، ج۱۲، ص ۱۸۳
۳٫    تفسیر برهان ذیل آیه شریفه به نقل از نمونه، ج۳، ص ۲۸۲
۴٫    سوره بقره آیات ۸۳، ۱۷۷، ۲۱۵، ۲۲۰ ؛  سوره‌ی نساء آیات ۲، ۳، ۶، ۸،
۱۰، ۳۶،۱۲۷ ؛ سوره‌های انعام، انفال، اسراء، کهف، ضحی، بلد، ماعون نیز به
یتیم نوازی سفارش شده است.
۵٫    وسائل‏الشیعه، شیخ حر عاملى،  مؤسسه آل البیت علیهم‏السلام قم، ۱۴۰۹
ق،ج۱۶،ص۳۳۹/ وسائل‏الشیعه،ج۱۲،ص۱۵۶
۶٫    الکافی ،ج۶ ،ص۳
۷٫    کنزالعمال،ج۳،ص۱۶۹
۸٫    همان،ص  ۱۷۵
۹٫    ماهنامه موعود،۱۲۲
۱۰٫    بشاره الاسلام صفحه ۱۳۵، الزام الناصب صفحه ۱۸۴ و بحارالانوار جلد ۵۲ صفحه ۲۶۰

منابع:
http://www.talieh14.blogfa.com/post-26.aspx
کتاب روزگار رهایی، مهدی پور، بخش اهل آخرالزمان.

اریحا

 

این روزها، روزهایی است که می توان بر اساس روایات نام آن را روزهای آخرالزمان گذاشت. روزهای آخرالزمان سلسله مطالبی است در مقام مقایسه آنچه که باید باشد و آنچه که در این روزگار رخ داده است؛ مقایسه احکام اسلام  در اصل و تغییرات آن در این زمانه.

 

نظر دهيد