اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

رهبرى در حکومت عدل جهانى چه اهميتى دارد؟

رهبرى در حکومت عدل جهانى چه اهميتى دارد؟

هر حکومت اصلاحى احتياج به رهبرى دارد که در پيشاپيش، قافله سالار ان حرکت بوده واز ابتدا تا انتها دنباله رو ان قيام ونهضت باشد، زيرا هر نوع قيام وحرکتى گرچه کوچک باشد بدون رهبرى وتوجيه او امکان وجود وادامه حيات ندارد ونيز نمى تواند مصالح خود را چه در حال وچه در اينده حفظ نمايد تا چه رسد به حرکت اصلاحى که قرار است در سطح اصلاح کلّ جامعه باشد. لذا به جهت توجيه نيروهاى مستعدّ واداره وکنترل انها براى پياده نمودن هدف بزرگ الهى که همان گسترش عدل وتوحيد در سراسر گيتى است احتياج به شخصى است که از همه جهات قابليّت براى به دست گرفتن ان حکومت را داشته باشد واو غير از مهدى موعود عليه السلام نيست.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات


این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد