رفع بی رغبتی در نماز

رفع بی رغبتی در نماز

رفع بی رغبتی در نماز

اگر کـسی در نماز خوندن بی رغبت باشد این آیات را بنویسد و با خود داشته باشد برایش در نماز خواندن رغبت حاصل میشود     :

         و ما خَلَقت الجن والانس الا ……. تا ذوالقوه المتین

 

سوره مبارکه الذاریات ایه ۵۸ – ۵۶

نظر دهيد