دعا برای فروش ملک یا شی

دعا برای فروش ملک یا شی

دعا برای فروش ملک یا شی

۱-ایه ی زیر را بردیوار خانه یا ملک یا روی شی (مثلا ماشین) بنویسید:

رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنکَ رَحمَهً وَهَیِّیء لَنا مِن اَمرِنا رَشَداً

۲-ختم ۲۲۲۲ مرتبه "یا ودود" با وضو ورو به قبله در یک نشست بخوانید وبه اب بدمید واب را به ملک یا شی مورد نظر که می خواهید فروش برود بپاشید

نظر دهيد