دشمنی معاویه با امام علی (ع) تا تکه تکه کردن کشته ها!!!!!!!

دشمنی معاویه با امام علی (ع) تا تکه تکه کردن کشته ها!!!!!!!

فرمان معاویه بر تکه و پاره کردن اجساد!

وقتى عبد اللّه بن بدیل، از سپاه على علیه السلام کشته شد، معاویه و عبد اللّه بن عامر رفته بر سر نعش او ایستادند. عبد اللّه بن عامر، که دوست عبد اللّه بن بدیل بود، عمامه خویش را بر صورت او گسترده و برایش طلب مغفرت کرد. معاویه گفت: صورتش را باز کن. گفت: نه بخدا تا جان در بدن دارم نخواهم گذاشت او را مثله کنى! معاویه گفت صورتش را باز کن، ما وقتى آن را به تو بخشیدیم دیگر مثله‏اش نمى‏کنیم.(۱)

نسب‏شناس معروف ابو جعفر بغدادى در المحبر مى‏نویسد: معاویه در دستورات کتبى‏اش به زیاد گفته بود: هر که را بر دین و نظریه على یافتى بکش و جسدش را مثله و تکه و پاره کن.(۲)

معاویه در حالی دستور بر مثله و تکه و پاره کردن اجساد مومنین می دهد که حتی مثله کردن حیوان و حتی سگ هم جایز نیست. و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله کسى را که نعش حیوانى را مثله و تکه پاره کند لعنت فرموده است!(۳) حدیث نهى از مثله و تکه پاره کردن نعش، از چندین طریق روائى آمده است، از طریق امیر المؤمنین على علیه السلام، انس، ابن عمر، عبد اللّه بن یزید انصارى، سمره بن جندب، زید بن خالد، عمران بن حصین، مغیره بن شعبه، حکم بن عمیر، عائذ بن قرط، ابو ایوب انصارى، یحیى بن ابن ابى کثیر، و اسماء بنت ابى بکر. و احادیث آنان در صحیح بخارى و صحیح مسلم و سنن ابى داود و سنن الکبرى بیهقى و مسند احمد حنبل و معجم طبرانى درج و نگاشته است.(۴)
اسناد:

(۱) صفین ص۲۷۷، شرح ابن ابی الحدید ج۱ص۴۸۶

(۲) المحبّر ابوجعفر بغدادی ص۴۷۹

(۳) نصب الرایه ج۳ص۱۲۰، السیر الکبیر ج۱ص۷۸، صحیح بخاری باب ما یکره من المثله

(۴) نصب الرایه زیعلی ج۳ص۱۱۸-۱۲۱

نظر دهيد