اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

در ساير اديان وکتب آسمانى از مهدى موعود چگونه ياد شده است؟

در ساير اديان وکتب آسمانى از مهدى موعود چگونه ياد شده است؟

پاسخ: با تحقيق وجستجو در کتب اديان ومذاهب آسمانى، به اين نتيجه قطعى ومسلم مى رسيم که اعتقاد به مهدى موعود اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه ساير اديان ومذاهب نيز در اين عقيده با مسلمين شريک مى باشند. لطفا دقت کنيد:

1- منابع زردشت: در (زند)، که کتاب مذهبى زردشتيان است، درباره انقراض اشرار ووراثت صالحان آمده است: (لشگر اهريمنان با ايزدان، دائم در روى خاکدان، محاربه وکشمکش دارند، وغالبا پيروزى با اهريمنان باشد؛ اما نه به طورى که ايزدان را محو منقرض سازند؛ چه در هنگام تنگى از جانب (اورمزد) که خداى آسمان است به (ايزدان) که فرزندان اويند، يارى مى رسد ومحاربه ى ايشان نه هزار سال طول مى کشد؛ آنگاه پيروزى بزرگ از آن ايزدان مى شود واهريمنان را منقرض مى سازند. وتمام اقتدار اهريمنان در زمين است ودر آسمان راه ندارند، وبعد از پيروزى ايزدان، وبرانداختن تبار اهريمنان، عالم کيهان به سعادت اصلى خويش رسيده، وبنى آدم بر تخت نيکبختى خواهند نشست.

ودر کتاب (جاماسب نامه) آمده است که: (مردى بيرون آيد از زمين تازيان، از فرزندان هاشم، مردى بزرگ سر وبزرگ تن وبزرگ ساق، وبر دين جد خويش بود، با سپاه بسيار، وروى به (ايران) نهد وآبادانى کند وزمين پر داد کند..).

ودر جاى ديگرى آمده است: (سوشيانس (نجات دهنده بزرگ) دين را به جهان رواج دهد، فقر وتنگدستى را ريشه کن سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر وهم گفتار وهم کردار گرداند).

2- منابع هندى: در کتاب (شاکمونى) که از سردمداران کافران هند است وبه عقيده پيروانش، پيامبر وصاحب کتاب آسمانيست، اشاره به وحدت ديانت در زمان آن پرچم دار روحانى جهان نموده گويد: (پادشاهى ودولت نياز به فرزند سيد خلايق دو جهان (کشن)(2) بزرگوار تمام شود، وى کسى باشد که بر کوههاى مشرق ومغرب دنيا حکم براند وفرمان کند، واز سودان که زير خط استوا است تا ارض تسعين که زير قطب شمال است وماوراء بحار را صاحب شود، ودين خدا يک دين شود، ودين خدا زنده گردد، ونام او ايستاده باشد وخداشناس باشد).

ونيز در کتاب (ديد) که نزد هنديان از کتب آسمانى است، مى گويد: (پس از خرابى دنيا پادشاهى در آخر الزمان پيدا شود، که پيشواى خلايق باشد، ونام او (منصور)(3) باشد، وتمام عالم را بگيرد وبه دين خود آورد، وهمه کس را از مؤمن وکافر بشناسد، وهرچه از خدا خواهد برآيد).(4)

3-انجيل: (کمرهاى خويش را بسته، چراغهاى خود را افروخته بداريد، وشما مانند کسانى باشيد که انتظار آقاى خودشان را مى کشند که چه وقت از عروسى مراجعت مى کند، تا هر وقت که آيد ودر را بکوبد، بى درنگ براى او باز کنند، خوشا به حال آن غلامان که آقاى ايشان چون آيد ايشان را بيدار يابد… پس شما نيز مستعد باشيد، زيرا در ساعتى که گمان نمى بريد بسر انسان مى آيد).(5)

4- تورات: (ونهالى از تنه (يسى) بيرون آمده، وشاخه اى از ريشه هايش خواهد شکفت وروح خدا بر او قرار خواهد گرفت… مسکينان را به عدالت داورى خواهد کرد وبه جهت مظلومان زمين به راستى حکم خواهد کرد… گرگ با بره سکونت خواهد کرد وپلنگ با بزغاله، وگوساله وشير وپروارى با هم. وطفل کوچک آنها را خواهد راند… در تمامى کوه مقدس من، ضررى نخواهند کرد. زيرا که جهان، از معرفت خدا پر خواهد شد).(6)

5- زبور: شريران منقطع خواهند شد، واما منتظران خداوند، وارث زمين خواهند شد. هان بعد از اندک زمانى شرير نخواهد بود. ودر مکانش تأمل خواهى کرد ونخواهى بود. واما حليمان وارث زمين خواهند شد… وميراث آنها خواهد بود تا ابد الآباد).(7)

 

(2) (کشن) به لغت هندى نام پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) است که در بشارت فوق فرزند برومندش را به نام ايستاده وخداشناس ناميده، چنانکه شيعيان او را قائم مى خوانند.
(3) در برخى روايات (منصور) را يکى از اسماء حضرت مهدى (عليه السلام) خوانده اند.
(4) اقتباس از کتاب (اديان ومهدويت)، محمد بهشتى، ص 18.
(5) انجيل لوقا، فصل 12، بندهاى 35 و36.
(6) تورات، اشعيانبى، فصل 11، بندهاى 10-1.
(7) عهد عتيق، کتاب مزامير، مزمور 37، بندهاى 12-9 و18-17
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد