خلیفه ای که همیشه جُنب بود…!!!

خلیفه ای که همیشه جُنب بود…!!!

جهل عثمان به احکام جنابت !

مسلم و بخاری در صحیح خود آورده اند که از عثمان سوال شد:

اگر مردی با زنش  آمیزش کند و نطفه از وی بیرون نیایدچه کند؟ عثمان گفت به همان گونه که برای نماز، وضو می گیرد این جا نیز وضو بگیرد و آلت خود را بشوید (و نیازی به غسل ندارد) ! (۱)

این در حالی است که شیعه و سنی در روایات متواتر و فراوان نقل کرده اند پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: مرد و زن بعد از آمیزش باید غسل کنند چه نطفه ای از مرد بیرون آمده باشد یا نه. (۲)
اسناد:

(۱) صحیح مسلم ج ۱ / ۱۴۲،صحیح البخاری ۱/۱۰۹, الغدیر ج ۸ / ۱۴۳

(۲) صحیح بخاری ۱/۱۰۸, صحیح مسلم ۱/۱۴۲, سنن دارمی ۱/۱۹۴, سنن بیهقی ۱/۱۶۳, مسند احمد ۲/۲۳۴ و۳۴۷و۳۹۳, المحلی از ابن حزم ۲/۳, مصابیح السنه ۱/۳۰, الاعتبار ابن حازم ص۳۰, تفسیر قرطبی ۵/۲۰۰, تفسیر خازن ۱/۳۷۵

۱ نظر

  1. ناشناس گفت:

    عثمان رو خود عایشه نفرین کرده
    ازش بعید نیست
    پیشنهاد میکنم در مورد عمر و جریان بحث او با ابوذر در مورد جنابت مطلبی بنویسید

نظر دهيد