اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه از دیدگان انجیل و تورات و زبور

مهدى از ديدگاه ديگران

خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران

سيرى گذرا در کتب مقدسه ى اديان ومذاهب مختلف جهان، هر پژوهشگر با انصافى را به پذيرش اين حقيقت ناگزير مى سازد که اعتقاد به ظهور مصلحى که در آخر الزمان ظهور کرده، جهان را پر از عدل وداد خواهد کرد، يک اعتقاد جهانى وهمگانى است وهمه ى پيامبران از طرف آفريدگار توانا به قوم خود نويد داده اند که سرانجام مصلحى غيبى ظهور کرده، طومار جنايتها وخيانتها را در هم پيچيده حکومت واحد جهانى را بر اساس عدالت وآزادى واقعى بنياد خواهد نهاد.

از اين رهگذر پيروان راستين همه ى اديان آسمانى در انتظار آن مصلح بزرگ دقيقه شمارى مى کنند ونويد ظهور آن انقلابگر پيروز در همه ى کتابهايى که از نظر پيروانشان (کتاب آسمانى) شناخته مى شود، يافت مى شود، که در اينجا به چند نمونه ى کوتاه اشاره مى کنيم:

زبور

قرآن کريم تعبيرى را از زبور نقل مى کند که در زبور فعلى عينا موجود است. قرآن کريم مى فرمايد:

(ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر ان الأرض يرثها عبادى الصالحون):

(علاوه بر ذکر-تورات – در زبور نيز نوشتيم که بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد).(8) واينک متن زبور:

(زيرا که شريران منقطع خواهند شد، واما منتظران خداوند، وارث زمين خواهند شد. هان بعد از اندک زمانى شرير نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهى کرد ونخواهد بود. واما حليمان وارث زمين خواهند شد… زيرا که بازوان شرير شکسته خواهد شد. واما صالحان را خداوند تأييد مى کند. خداوند روزهاى کاملان را مى داند وميراث آنها خواهد بود، تا ابد الاباد).(9)

ودر جاى ديگر مى فرمايد:

(قومها را به انصاف داورى خواهد کرد. آسمان شادى کند وزمين مسرور گردد. دريا وپرى آن غرش نمايند. صحرا وهر چه در آن است به وجد آيد. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهد نمود به حضور خداوند. زيرا که مى آيد. زيرا که براى داورى جهان مى آيد. ربع مسکون را به انصاف داورى خواهد کرد).(10)

نويدهاى مصلح غيبى در زبور بسيار فراوان است، طالبين مى توانند به متن (مزامير) که در ضمن (عهد عتيق) چاپ شده، مراجعه فرمايند.

تورات

نويدهاى مصلحى که در آخر الزمان ظهور کرده جهان را پر از عدل وداد کند در تورات وديگر کتابهاى مندرج در (عهد عتيق) بسيار فراوان است که به سه نمونه ى کوتاه بسنده مى کنيم:

در کتاب اشعيا نبى مى خوانيم: (مسکينان را به عدالت داورى خواهد کرد…گرگ با بره سکونت خواهد کرد، پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد… ودر تمامى کوه مقدس من، ضرر وفسادى نخواهد کرد، زيرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد).(11)

ودر کتاب دانيال نبى مى خوانيم که خداوند خطاب به حضرت دانيال مى فرمايد: (ودر آن زمان ميکائيل، امير عظيمى که براى پسران قوم تو (ايستاده) (قائم) است خواهد برخاست… وبسيارى از آنانکه در خاک زمين خوابيده اند، بيدار خواهند شد… آنانکه بسيارى را به راه عدالت رهبرى مى نمايند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالاباد. اما تو اى دانيال! کلام را مخفى دار وکتاب را تا آن زمان مهر کن. بسيارى به سرعت تردد خواهند نمود… خوشا به حال آنانکه انتظار کشند).(12)

ودر کتاب حبقوق نبى آمده است: (اگر چه تأخير نمايد برايش منتظر باش، زيرا که البته خواهد آمد ودرنگ نخواهد کرد…بلکه جميع امتها را نزد خود جمع مى کند وتمامى قوم ها را براى خويشتن فراهم مى آورد).(13

(8) انبياء: 105.
(9) مزامير، مزمور 37 جمله هاى 12-9 و18-17.
(10) مزامير، مزمور 96 جمله هاى 13-10.
(11) کتاب اشعيا نبى، فصل 11 جمله هاى 10-4.
(12) کتاب دانيال نبى، فصل 12 بندهاى 5-1 و13 -10.
(13) کتاب حبقوق نبى، فصل 2 جمله هاى 5-3

 

انجيل

 

بيشتر نويدهاى انجيل به تعبير (پسر انسان) است، که اين تعبير طبق نوشته ى مستر هاکس آمريکائى، بيش از 80 بار در انجيل وملحقات آن (عهد جديد) تکرار شده که فقط 30 مورد آن با حضرت عيسى عليه السلام قابل تطبيق است.(1) و50 مورد ديگر آن از نجات دهنده اى سخن مى گويد که در آخر زمان ظهور خواهد کرد. عيسى عليه السلام نيز با او خواهد آمد واو را جلال خواهد داد. واينک چند نمونه از متن اناجيل: (همچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مى شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد… آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گردد ودر آن موقع جميع طوايف زمين سينه زنى کند وپسر انسان را ببيند که برابرهاى آسمان با قوت وجلال مى آيد… اما از آن روز وساعت هيچ کس اطلاع ندارد، حتى ملائکه آسمان…لهذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتى که گمان نبريد پسر انسان مى آيد).(2)

 

(در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهاى زمين تا به اقصاى فلک فراهم خواهد آورد… ولى از آن روز وساعت غير از پدر هيچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان ونه پسر هم، پس بر حذر باشيد وبيدار شده دعا کنيد، زيرا نمى دانيد که آن وقتى کى مى شود).(3)

 

(کمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بداريد…خوشا به حال آن غلامان که آقاى ايشان چون آيد ايشان را بيدار يابد…پس شما نيز مستعد باشيد، زيرا در ساعتى که گمان نبريد پسر انسان مى آيد).(4)

 

(1) قاموس مقدس، ص 219 ماده ى (پسر خواهر).
(2) انجيل متى، فصل 24 جمله هاى 27 و30 و35 و37 و40.
(3) انجيل مرقس، فصل 13 جمله هاى 26 و27 و31 و33.
(4) انجيل لوقا، فصل 12 جمله هاى 35 و36

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد