حدیث روز / فضیلت جهاد

حدیث روز / فضیلت جهاد

حدیث روز / فضیلت جهاد

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند:

لا فَضیلَهَ کالجِهادِ ، ولا جِهادَ کمُجاهَدَهِ اَلهَوی؛

فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.

(تحف العقول ص ۲۸۶)

 

نظر دهيد