جایگاه و منزلت حضرت زهرا (س) از دیدگاه اهل سنت (3) / فاطمه (س)، خشم و خشنودى فاطمه (س)، خشم و خشنودى خداست

جایگاه و منزلت حضرت زهرا (س) از دیدگاه اهل سنت (۳) / فاطمه (س)، خشم و خشنودى فاطمه (س)، خشم و خشنودى خداست

جایگاه و منزلت حضرت زهرا علیها السلام از دیدگاه اهل سنت (۳) / فاطمه علیها السلام، خشم و خشنودى فاطمه علیها السلام، خشم و خشنودى خداست

 

madar--

خشم و خشنودى فاطمه علیها السلام، خشم و خشنودى خداست

در حدیث زیبایى، پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله، دختر گرامى خود را این گونه توصیف مى نماید:
«إنّ اللّه یغضب لغضب فاطمه ویرضى لرضاها»
«خداوند به خشم فاطمه، خشمگین و به خشنودى او، خشنود مى گردد».
این حدیث را در کتاب هاى: المستدرک، الإصابه و تهذیب التهذیب مى توانید بیابید; البتّه نویسنده کنز العمّال نیز آن را از ابى یَعْلى، طَبَرانى و ابى نعیم، روایت مى کند. همچنین نویسندگان دیگرى نیز این حدیث را روایت کرده اند(۱).

(۱) المستدرک: ۳ / ۱۵۸، مسند احمد: ۴ / ۳۲۳٫

نظر دهيد