جايگاه و منزلت حضرت زهرا (س) از ديدگاه اهل سنت (1) / فاطمه (س) ، سرور بانوان

جایگاه و منزلت حضرت زهرا (س) از دیدگاه اهل سنت (۱) / فاطمه (س) ، سرور بانوان

جایگاه و منزلت حضرت زهرا علیها السلام از دیدگاه اهل سنت (۱) / فاطمه علیها السلام ، سرور بانوان

madar--

در حدیثى که از پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله نقل شده است، حضرتش مى فرماید:
«فاطمه سیّده نساء أهل الجنّه»
«فاطمه سرور بانوان بهشتیان است».
این حدیث با تعابیر دیگرى نیز از آن حضرت صلّى اللّه علیه وآله نقل شده است; مثلاً: در سخنى مى فرماید:
«فاطمه سیّده نساء هذه الأُمّه»
«فاطمه سرور بانوان این امّت است».
در تعبیر دیگرى مى فرماید:
«فاطمه سیّده نساء المؤمنین»
«فاطمه سرور بانوان مؤمن است».
در سخن دیگرى آمده است:
«فاطمه سیّده نساء العالمین»
«فاطمه سرور بانوان جهانیان است».
شایان ذکر است که این حدیث با الفاظ مختلف، در کتاب هاى: صحیح (تألیف: بُخارى)، کتاب بدء الخلق، المسند (تألیف: احمد بن حنبل)، الخصائص (تألیف: نَسایى)، المسند (تألیف: ابى داوود طیالسى)، صحیح (تألیف: مُسلم)، بخش فضائل الزهرا علیها السلام، المستدرک (تألیف: حاکم نیشابورى)، صحیح (تألیف: تِرمذى)، صحیح (تألیف: ابن ماجه) و دیگر منابع(۱) آمده است.
بر اساس این سخنانِ پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله که از منبع وحى سرچشمه مى گیرد، حضرت فاطمه زهرا علیها السلام سرور بانوان جهانیان از پیشینیان و پسینیان است.

(۱) الخصائص: ۳۴، الطبقات: ۲ / ۴۰، مسند احمد: ۶ / ۲۸۲، حلیه الأولیاء: ۲ / 39، المستدرک: ۳ / 151.

نظر دهيد