ثواب لعن بر جبت والطاغوت از زبان امامان معصوم (ع)

ثواب لعن بر جبت والطاغوت از زبان امامان معصوم (ع)

 

ابو حمزه ثمالی گفت:
امام زین العابدین (ع) فرمودند:هرکس صحبگاه یک مرتبه جبت وطاغوت را لعنت کند

خداوند درنامه عمل او هفتاد میلیون حسنه ثبت میکندوهفتاد میلیون گناه او را محو میکندوهفتاد میلیون درجه به او می افزاید وهرکس شامگاه یک مرتبه چنین لعنتی را بنماید ،خداوند همین ثواب را به او عنایت میکند.

ابو حمزه گفت :حضرت زین العابدین (ع) از دنیا رفت،من خدمت امام باقر (ع) رسیدم عرض کردم از پدرتان حدیثی شنیدم وحدیث را نقل کردم.امام فرمود آری ابوحمزه ،هرکس آندو را هر صبحگاه یک لعنت کند گناهی در آن روز بر او ننویسند وهرکس در شب لعنت کند در آن شب ننویسند تا صبح شود،

امام باقر (ع)از دنیا رفت ،خدمت حضرت امام صادق (ع)رسیدم وگفتم روایتی از جدتان وپدرتان شنیده ام،حدیث را خواندم.امام صادق(ع)
فرمودند صحیح است،یک واقعیت است.آنگاه اضافه کردند،خداوندهزار هزار درجه براو می افزاید وفرمودند خداوند واسع کریم است.

۴ نظر

 1. خادم الرضا گفت:

  مصداق کامل جبت و طاغوت دو ملعون عمر و ابابکر هستند که خداوند لعنت کنه ..
  اگر میخواهیم معیاری از محبت اهل بیت س داشته باشیم یکی از آنها این است که ببینیم نسبت به دشمنان اهل بیت س خصوصاٌ دو ملعون چقدر نفرت در وجودمان است ..
  والذین کفرو اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات …

  التماس دعا

 2. علی گفت:

  البته منظور از اینکه هیچ گناهی ننویسند این است که مثلا تا شب عوامل گناه از او دور می شوند نه این که هیچ گناهی برای او ننویسند

 3. ناشناس گفت:

  *اللهم العن الجبت والطاغوت ونعثل   

 4. مهدی گفت:

  به عدد ما احاط به علمک

نظر دهيد