اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تکامل تاريخ از نظر قران چگونه است؟

تکامل تاريخ از نظر قران چگونه است؟

با نظر وتامل در قران کريم پى مى بريم که توجيه ان بر اساس تکامل تاريخ به شيوه انسانى – فطرى است. از منظر قران کريم از اغاز جهان همواره نبردى پيگير وبى امان ميان گروه حقّ وباطل بر پا بوده است. قران با اشاره به مبارزه افرادى از طراز ابراهيم وموسى وعيسى ومحمّد عليهم السلام وپيروان مؤمن انها از سويى، وگروهى ديگر از طراز نمرود وفرعون وجبّاران يهود وابو سفيان وامثالهم بر تکامل تاريخى فطرى عملا صحّه گذاشته که در اين نبرد وستيزها گاهى حقّ وگاهى باطل پيروز شده است، ولى البته اين پيروزى وشکست ها بستگى به يک سلسله عوامل اجتماعى واقتصادى واخلاقى داشته است.

از نظر قران، جهاد مستمّر پيش برنده اى که از فجر تاريخ وجود داشته ودارد ماهيّت معنوى وانسانى دارد، نه مادّى وطبقاتى.

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد