تهمت وتوهین به شیعه و نمازگزاران شیعه امامیه ازسوی ابن عربی

تهمت وتوهین به شیعه و نمازگزاران شیعه امامیه ازسوی ابن عربی

تهمت وتوهین به شیعه و نمازگزاران شیعه امامیه ازسوی ابن عربی 

Ibn_Arabi

از زمان هاى گذشته شیعه را متهم نموده اند که معتقد است جبرئیل در جریان وحی خیانت کرده و به جاى آن که رسالت را به على بن ابى طالب ابلاغ کند آن را بر رسول خدا صلى الله علیه وآله  ابلاغ نموده  است. از این رو بعد از سلام نمازشان سه بار دست خود را بالا می برند و می گویند: (خان الامین) .

وبسیاری از علما وروحانیون به زوارخانه خدا سفارش میکنند در عربستان یا جاهاهی دیگر بلند ۳ تکبیر آخر نماز را گویند تا این شبهه برطرف شود این درحالی است که برخی در بیت شیعه کتابهای کسانی که این نسبت را به شیعه داده اند ودرکتبشان به آن بال وپرداده اند را ترویج وتبلیغ می کنندو آن کتب ابن عربی ناصبی می باشد برای روشن ترشدن این تهمت وتوهین   به شیعه شما را به مشاهده متن  مزبور از کتاب ایشان توجه میداریم.

شیطان بر شیعیان وارد شده است

…لو علموا إن الشیطان فی تلک المسائل تلمیذ له یتعلم منه وأکثر ما ظهر ذلک فی الشیعه ولا سیما فی الإمامیه منهم فدخلت علیهم شیاطین الجن أولا بحب أهل البیت واستفراغ الحب فیهم ورأوا أن ذلک من أسنى
القربات إلى الله وکذلک هو لو وقفوا ولا یزیدون علیه إلا أنهم تعدوا من حب أهل البیت إلى طریقین منهم من تعدى إلى بغض الصحابه وسبهم حیث لم یقدموهم وتخیلوا أن أهل البیت أولى بهذه المناصب الدنیویه فکان منهم ما قدعرف واستفاض وطائفه زادت إلى سب الصحابه القدح فی رسول الله صلى الله علیه وسلم وفی جبریل علیه السلام وفی الله جل جلاله حیث لم ینصوا على رتبتهم وتقدیمهم فی الخلافه للناس حتى أنشد بعضهم ما کان من بعث الأمین أمینا وهذا کله واقع من أصل صحیح وهو حب أهل البیت أنتج فی نظرهم فاسدا فضلوا وأضلوا…
فتوحات مکیه  ج ۱ ص۲۸۲

 

khan-alamin2اگر بدانند شیطان در این موارد(اغواءوگراه کردن ها)شاگرد او(شیعه) برای آموزش پذیری روش اضلال از اوست وبیشترین ظهور این امر در شیعه ومخصوصا امامیه ی از آنان است.

شیاطین جن وانس با حب اهل بیت در دل شیعیان وارد شده وبا بذل این حب ودوستی شیعه آن را بهرتین سنت برای تقرب به خداوند می بیند آری این چنین است که به ان اکتفاء نموده وچیزی بر آن نمی افزودند ولی آنان به دو گون هاز حب اهل بیت تجاوز کرده اند.

گروهی با کینه صحابه وبدگویی به آنان که چرا اینان اهل بیت را برخود متقدم نداشته اند با این پندار که که اهل بیت به این مناصب دنیایی سزاوار بوده اند.برخی از انان به حقیقت پی برده وفائزگردیده اند وگروهی نیز طعن بر رسول صلی الله علیه وسلم وبر جبرئیل علیه السلام وبر خداوند جل جلاله رابردشنام صحابه نیز افزودند که چرا در مورد رتبه وپیش بودن اهل بیت در امر خلافت با نص آشکار آن برای مردم بیان نفرموده اند تا ان که برخی از آنان چنین سروده اند ماکان من بعث الامین امینا(آن که امین مبعوث گردیده بودامین ازکاردرنیامد)

وهمه این انحرافات از اصل صحیحی سرچشمه گرفته که حب اهل بیت باشد ولی فساد نتیجه رادرپی داشته در نتیجه هم خود گمراه شده وهم دیگران را گمراه کردند.

نکاتی که از این متن استفاده می شود که سراسر توهین به عقایدشیعه وشیعیان است

۱-شیعه را شاگردان شیطان معرفی می کند.علموا إن الشیطان فی تلک المسائل تلمیذ له یتعلم منه

۲-شدت عمل وتوهین به امامیه دربین شیعیان .أکثر ما ظهر ذلک فی الشیعه ولا سیمافی الإمامیه منهم

۳-ورود ودخول شیاطین بر شیعیان .فدخلت علیهم شیاطین الجن

۴- خرده گیری بر محبت شیعیان به اهل بیت علیهم السلام وشدت محبت آنها. أولا بحب أهل البیت واستفراغ الحب فیهم

۵- دفاع از صحابه مانند وهابیت .منهم من تعدى إلى بغض الصحابه وسبهم

۶- عقیده ابن عربی ودفاع وی مبنی بر اینکه  اهل بیت نسبت به صحابه حتی در اموردنیوی سزاور نیستد. حیث لم یقدموهم وتخیلوا أن أهل البیت أولى بهذه المناصب الدنیویه

۷-تبلیغ مذهب عامه که می گوید برخی شیعیان از عقیده خود برگشتند(درحالی که تاریخ شیعه ای را سراغ ندارد علی را کنارنهاده وابوبکر را جایگزین کند)فکان منهم ما قدعرف واستفاض

۸-نسبت تهمت به  شیعه مبنی براینکه خداوند نعوذ بالله خائن است .القدح ...فی الله جل جلاله

۹-نسبت ناروای خیانت پیامبر ص را به شیعه می دهد.القدح فی رسول الله صلى الله علیه وسلم

۱۰-تهمت به شیه درباره خیانت جبرئیل .والقدح فی… جبریل علیه السلام

۱۱-زیر سوال بردن برائت از دشمنان اهل بیت ع از سوی وی وعدم ذکر وآله  بعد از نام پیامبرصلی اله علیه واله وسلم .طائفه زادت إلى سب الصحابه  …القدح فی رسول الله صلى الله علیه وسلم

۱۲-شیعه را منحرف ومنحرف کننده وگمراه کننده معرفی می کند در حالی که شیعه هدایت گرتریم مذهب عالم است که از بین ۷۳ مذهب بعد از رسول تنها شیعه حق وهدایت گر است .فی نظرهم فاسدا فضلوا وأضلوا

نظر دهيد