اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تشيع در لغت

تشيع در لغت
جوهري در «صحاح اللغة» مي‏گويد: «تشيّع عبارت است از: مشايعت، يعني پيروي نمودن، ياري نمودن، ولايت کسي را داشتن».[1]  به همين مضمون نيز در تاج العروس[2]  و لسان العرب[3]  وارد شده است.
منابع

[1]  صحاح اللغه , ج 3 , ص 156

[2] تاج العروس  , ماده <شیع>

[3]  لسان العرب , ماده <شیع>

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد